Norwegian-Italian translation of søker

Translation of the word søker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søker in Italian

søker
fotografinoun mirino [m]
  mannnoun cercatore [m]
  kvinnenoun cercatrice [f]
Derived terms of søker
Anagrams of søker
Similar words

 
 

More examples
1.Annex" er ikke et uttrykk for ønsket om" å efterape alt det som kommer utenfra", slik det ofte har vært innvendt mot norske kunstnere som søker nye veier.
2.Arbeidsgiveren går skjematisk frem efter eksamensvitnesbyrdene til vedkommende søker.
3.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
4.Den dagen da håret brakk" søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
5.Det er diskriminerende å si at vi søker en rask og effektiv pike / kvinne til denne stillingen.
6.Det forekommer blant annet at personer, som anser seg som flyktninger, ikke ønsker å ha status som flyktning og derfor ikke søker politisk asyl, men bare om oppholdstillatelse.
7.Det jeg søker fremfor alt er uttrykk - lexpression".
8.Det må være riktig å foreta begrensning i antall års utdannelse som den enkelte søker kan ta ut.
9.Dette er stikkord for dem som søker fortjeneste på aksjemarkedet.
10.Huseiernes servicekontor kan ikke garantere søker bolig, da vi kun informerer om ledige leieobjekter.
11.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
12.Kampserien" er tidsfordriv for Jon Petter (t.v.) og Jan Ove når de søker ly for regnet.
13.Mest av alt så drømmer jeg om kjærlighet søker det som hjertet kan forstå" synger Preus på" Tango", og det sier en del om hva musikken på LPen handler om.
14.Mine bilder får tale for meg, det jeg søker er et lys og en atmosfære som minner om mitt Moskva, jeg vil ha årstider, riktige vintre med is og sne, sommerens hvite netter", sier han.
15.Når en gift søker bor sammen med ektefellen i utdanningstiden, og ektefellen har brutto månedsinntekt som er større enn : kr. 5000 med 0 barn, kr. 6000 med 1 barn og kr. 7100 med 2 barn, osv., blir borteboertillegget redusert med 60% av det overskytende.
16.Seks personer søker en forfatter ?
17.Taket" innebærer at ingen skal betale mer enn 800 kroner pr. år for tjenester de søker.
18.(New York Times) Utlendinger som søker oppholdstillatelse i Chile må avstå fra politisk virksomhet i landet og erklære sin lojalitet overfor Chiles lover.
19.Dersom man kan gå ut fra at en eventuell fremmed ubåt ikke lenger kan unnslippe, søker man å unngå bruk av så virkningsfulle stridsmidler at det blir overhengende risiko for at ubåten går tapt.
20.Adskillig færre søker lærerutdannelse idag.
21.Alsersgruppen under 20 år, er trolig hardest rammet av alle som idag søker arbeide, ble det fremholdt på presskonferansen.
22.Avisene er redde for å tape annonseinntekter og regner derfor samarbeide med nærradioene som svært viktig, sa Aslak Ona, som heller ikke la skjul på at han var redd for at Aftenposten skulle bli dominerende i nærradiobildet i Oslo hvis avisen søker og får konsesjon i neste runde.
23.DEN NORSKE CREDITBANK søker om konsesjon for å opprette nye filialer på Ringerike og i Drammen.
24.De fleste unge som søker opptak hos oss betrakter ikke bedriftsskolen, som en vanlig yrkesskole.
25.De som søker bør ha virkelig gode grunner, legger han til, vi må nå forsøke å holde litt igjen.
26.Den Norske Helsingforskomite søker å følge med i alle spørsmål vedrørende menneskerettigheter, også for flyktninger, og jeg ønsker som styremedlem der å være orientert i en sak som denne.
27.Den faktiske situasjonen er nå blitt at vi søker å virkeliggjøre planer som vi ikke har økonomiske forutsetninger for.
28.Den økonomiske situasjon i Røyken er fortvilet, skatteinntektene svikter, og enkelte etater, blant annet sosialetaten søker om tilleggsbevilgninger, sier ordføreren.
29.Det er dette islam søker å tilstrebe - enhet i mangfoldet, mangfold i enheten.
30.Det er relativt få som søker hjemmehjelpjobb.
Your last searches