Norwegian-Italian translation of søkk

Translation of the word søkk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søkk in Italian

søkk
geologiadjective paludoso, pantanoso
Synonyms for søkk
Derived terms of søkk
Similar words

 
 

More examples
1.Frøya" var søkk borte, vi hadde jo nettopp sett den - min datter og to andre unge mennesker var ombord hadde de kantret ?
2.Der dei sakte går under, blir tømde, søkk, løyser seg opp, blir borte.
3.Formelt gjelder saken de 9,34 millioner Dmark, 27 mill. kr., som Sterns forlag, Gruner + Jahr, betalte for" Dagbøkene" og som er søkk borte.
4.Før den tid fyrte vi i store cinderkjeler som du ennå kan se søkk efter der borte ved veggen.
5.Hallen blir liggende i et søkk i terrenget 50 meter vest for bebyggelsen på Finse mellom to jernbaneoverbygninger.
6.Her hadde de funnet dekning i et lite søkk, bak noen større stener og skjøt, ifølge politiet, vilt mot alt som beveget seg.
7.Inntil muren var et søkk hvor vi kunne se helt ned til Kina.
8.Langs de åpne myrdragene føyer den seg i myke kurver og bløte søkk, som så du en vakker kvinne.
9.Og Agatha lærte å spinne - i den grad at hun spant den ene mordgyseren efter den andre - inntil hun ble søkk rik.
10.Over store snedekte flater går man i tau, med et våkent øye for sprekkdannelser og" søkk" i sneen.
11.Trange, tettvokste søkk med mosegrodde trestammer.
12.Bare ville søkk og fjellet 70 meter rett ned.
13.Et søkk ved siden av Arve Sandbraatens låve er fylt igjen av masse fra Smestadkrysset !
14.Ja, for at her var underjordiske på ferde, kunne selveste Asbjørnsen fortelle - her ble en kar tatt i berg en gang, han ble søkk vekke.
15.Lokalt folk landet over har sine flekker og felter, sine tradisjonelle søkk.
16.Noen er blitt slengt på land og knust, andre er søkk borte.
17.Samme på Bogstad gård, der et søkk er blitt til et jorde på 50 mål.
Your last searches