Norwegian-Italian translation of søkke

Translation of the word søkke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søkke in Italian

søkke
sport - fiskenoun piombo [m]
More examples
1.Det var to lik som var blitt surret sammen og senket med noe jernskrot som søkke.
2.Som sagt, de var surret sammen og senket med noe jernskrot som søkke.
3.At så mange presumptivt gode og tenksomme nordmenn skal sluke agnet med krok, søkke og snøre, hadde jeg virlelig ikke trodd !
4.Ser harmonisk og lykkelig ut, enda det" store tallet" får det til å søkke litt i henne.
Similar words

 
 

søkke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) søkkesøkkendesøkket
Indikative
1. Present
jegsøkker
dusøkker
hansøkker
visøkker
deresøkker
desøkker
8. Perfect
jeghar søkket
duhar søkket
hanhar søkket
vihar søkket
derehar søkket
dehar søkket
2. Imperfect
jegsakk
dusakk
hansakk
visakk
deresakk
desakk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde søkket
duhadde søkket
hanhadde søkket
vihadde søkket
derehadde søkket
dehadde søkket
4a. Future
jegvil/skal søkke
duvil/skal søkke
hanvil/skal søkke
vivil/skal søkke
derevil/skal søkke
devil/skal søkke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha søkket
duvil/skal ha søkket
hanvil/skal ha søkket
vivil/skal ha søkket
derevil/skal ha søkket
devil/skal ha søkket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle søkke
duville/skulle søkke
hanville/skulle søkke
viville/skulle søkke
dereville/skulle søkke
deville/skulle søkke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha søkket
duville/skulle ha søkket
hanville/skulle ha søkket
viville/skulle ha søkket
dereville/skulle ha søkket
deville/skulle ha søkket
Imperative
Affirmative
dusøkk
viLa oss søkke
deresøkk
Negative
duikke søkk! (søkk ikke)
dereikke søkk! (søkk ikke)
Your last searches