Norwegian-Italian translation of sørgelig

Translation of the word sørgelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sørgelig in Italian

sørgelig
generelladjective lugubre, funereo
  blikkadjective afflitto, dolente, mesto
  situasjonadjective pietoso, miserevole [literature], triste, squallido, penoso, misero
  kjensleradjective triste
  deprimerende adjective deprimente, scoraggiante, sconfortante
Synonyms for sørgelig
Similar words

 
 

More examples
1.Det er sørgelig hvis kommunen prioriterer en sosialkontorløsning på bostedsløses problemer istedenfor en boligløsning.
2.Alt er blitt sørgelig forsinket av forskjellige grunner, men vi skal greide det, mener Johannessen, som er ung (34) og energisk og håndplukket til arbeidet med å flytte sjømannskirken i New York efter å ha gjort en glimrende innsats som sjømannsprest i Singapore i 3 1 / 2 år og forestått utbygninger der.
3.Det er sørgelig at det er gjort så lite for å kartlegge på hvilken måte disse legemidlene i fiskeoppdrett påvirker omgivelsene, og at det satses så lite på alternative behandlingsmetoder uten sidevirkninger, sier forsker Emmy Egidius ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt i Bergen.
4.Det er sørgelig at vi ikke klarer å kanalisere utbyggbar kraft frem til forbrukerne.
5.Det er sørgelig at vi må handle på denne måten.
6.Det er sørgelig gjentok hun.
7.Det ser like sørgelig ut hver vår, sier overingeniør Arne Eide på veikontoret i Oslo.
8.Det var sørgelig dette med Robertson.
9.Dette land, som på så mange måter har fått så rike gaver, lider sørgelig under mangelen på rettferdighet, sa Tutu.
10.Jeg må jo smile, selv om det egentlig er sørgelig, når jeg tenker på at jeg har arbeidet hardt, men temmelig forgjeves for å skaffe ham engasjementer her hjemme, mens han jevnlig har engasjementer med Londonorkestrene og nå mottas med åpne armer i Australia.
11.Jeg synes det er meget sørgelig at denne anledningen til å befeste demokratiet gikk tapt på grunn av regjeringspartiets aksjoner.
12.Mye er muntert, litt er sørgelig, men humoren ligger alltid på lur, typisk for Prøysen.
13.Målet for kampanjen er å påvirke den amerikanske regjering til å bruke mer penger på å bedre arbeidsmarkedet, helseog sosialvesen, kommunikasjonsnett og andre områder som er blitt sørgelig forsømt de siste årene.
14.På mange måter synes jeg det er sørgelig at det gikk som det gikk med ham.
15.Vi syntes det ble en sørgelig lang ventetid for pasienter til poliklinikken, sier overlege Bertel Kapstad på ørenesehalsklinikken på Buskerud sentralsykehus.
16.4,60 m av Ottar Brubakk, Kirkerudkleiva 36, Bærum, (som tenker å legge opp da han mener sikkene suger vekk næringen fra de andre plantene i haven - i så fall sørgelig).
17.Aktpågivenheten har ofte vist seg sørgelig lav på norsk side.
18.At det er museår iår, har nok mange hus og hytteeiere fått sørgelig erfare.
19.At så få tilskuere innfant seg for å se våre fremste funksjonshemmede idrettsutøvere i aksjon, skuffet kanskje de driftige arrangører mer enn deltagerne, som er vant til sørgelig liten oppslutning fra publikums side.
20.Bortsett fra grunnstøtingen, som ifølge russerne skyldtes en sørgelig feilnavigering, er alle protester blitt avvist i arrogante toner.
21.Calmeyer har sørgelig rett.
22.DENNE mangel på overensstemmelse mellom liv og lære gir Arbeiderpartiets politikk sørgelig liten troverdighet.
23.Da krigen kom i 1940 var disse, og de tre som ble levert i 1914, sørgelig umoderne.
24.De anmeldte høyder hittil har nemlig vært sørgelig jordnære.
25.De mange som håpet at Ekeberg skulle spille jevnt med naboklubben Nordstrand i lørdagens 3. rundekamp i håndball for herrer i Bekkelagshallen, må ha blitt sørgelig skuffet.
26.De seksfoldige europamestrene er et sørgelig syn for tiden, og var heldige som slapp med 30 tap mot Anderlecht i første kamp.
27.De skal fortsatt ha politiske rettigheter utelukkende i sine angivelige" hjemland" - de sørgelig underutviklede områdene som tilsammen ikke utgjør mer enn 13 prosent av SydAfrikas totale areal, og som allerede er kraftig overbefolket, men som likevel må motta stadig flere sorte som deporteres fra" hvite" byer og distrikter.
28.De synes bare det er litt sørgelig at ikke alle andre her i landet, eller i hele verden for den saks skyld, har oppdaget hvor storslagent det er ved Norges lengste fjord.
29.Den som besøker den tidligere så vakre Erkebispegården i disse dager, blir møtt av et sørgelig syn.
30.Den som møter opphavsretten i den juridiske hverdag, vil raskt oppdage at forståelsen for opphavsmannens rett er sørgelig lite utbredt - og at det er vanskelig å vinne forståelse for at vernet for verket følger med inn i den nye teknologiske hverdag som datamaskinen og databasen representerer.
Your last searches