Norwegian-Italian translation of sabotere

Translation of the word sabotere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sabotere in Italian

sabotere
ødeleggelseverb sabotare
Synonyms for sabotere
More examples
1.Andre kan ha helt andre motiver for å trenge seg inn i et dataanlegg, nemlig tappe det for viktige industrihemmeligheter eller rett og slett sabotere det.
2.Arbeiderpartialliansen hevdet på sin side at Levy forsøkte å sabotere forhandlingene.
3.Begge lagene er i motsetning til enkelte topplag her i landet mer interessert i å bygge opp eget spill enn å sabotere for motstanderen.
4.Da hadde man allerede forsøkt å sabotere den sovjetiske seier ved å utsette åpningen av den annen front i over to år.
5.Det kan ikke lenger sabotere lokaldemokratiet.
6.Iallfall har Kongressen sørget for å sabotere direktivet.
7.Persson sier at det har skjedd ved trusler mot enkeltpersoner og forsøk på å sabotere ROF på alle måter, f.eks. er det sendt informasjon til riggene som aldri er kommet frem, sier han.
8.President Mubarak har i den senere tid anklaget Libya for å ha stått bak mineleggingen i Rødehavet og for å ha planer om å sabotere det store egyptiske damanlegget ved Aswan lengst syd i landet.
9.På fransk side spør man seg til tider underhånden om Hissene Habres regjering i det stille forsøker å sabotere tilbaketrekningen, som den hele tiden har vært imot.
10.Taleren ville at Riksdagen skal kreve garantier for at Sveriges Radio herefter ikke skal kunne fortsette med å sabotere samfunnets arbeide med å hindre alkoholskader, som han sa.
11.Vi ble fortalt at det er avslørt planer om å sabotere kaffeinnhøstingen og å sprenge kraftverk og bussstasjoner i hovedstaden Managua i luften.
12.Aprapartiet vant valget den 14. april - et valg" Lysende sti" forsøkte å sabotere.
13.De protestantiske politikere har holdt en rekke møter for å planlegge hvordan de skal sabotere nyordningen i NordIrland.
14.Denne gruppe har vært regnet for en av de sterkeste og mest aktive av frigjøringsbevegelsene, men den har samtidig stilt seg uforsonlig til de andre partiene, og har tidligere pleid å sabotere alle forsøk på å skape enhet.
15.Det viste seg at dette var et korstog mot private eiere og mot private forretningsfolk, som ble anklaget for å sabotere den sosialistiske økonomien ved sin blotte eksistens.
16.ENDA mer illevarslende for Nicaraguas utvikling er president Ortegas påstander om at" imperialistiske agenter opptrer innenfor politiske partier, pressen og religiøse institusjoner og øker aksjonene for å sabotere forsvaret og hindre den økonomiske utvikling".
17.Fagbevegelsen i Bolivia har imidlertid beskyldt høyresidens kandidat for å sabotere registeringsprosessen, og har truet med å boikotte valget.
18.Generalstabssjefen general Adolfo Blandon fremholdt at lørdagens angrep er et ledd i geriljaens plan om å sabotere valget på nasjonalforsamling 31. mars.
19.Men en rekke andre signaler, bl.a. fra statsminister Laurent Fabius, blir i enda større grad ansett som utvetydige advarsler til New Zealand og Australia om å ligge unna de franske Stillehavsinteresser og ikke støtte opp om grupper som prøver å sabotere dem.
20.Men mer ekstreme sikher har med attentatene de siste dagene vist at de søker å sabotere gjennomføringen av valgene.
21.Minen var lagt ut av geriljaen, og ifølge en militær talsmann var mineleggingen et forsøk på å sabotere valget.
22.President Ortega ga også som begrunnelse for unntakstilstanden at" imperialistiske agenter driver undergravningsarbeide i Nicaragua gjennom de politiske partiene, nyhetsmediene og de forskjellige kirkesamfunnene for å destabilisere landet, og for å sabotere den sandinistiske revolusjonen" (International Herald Tribune 17 / 10 85).
23.President Reagan ble onsdag i et intervju med journalister fra flere nyhetsbyråer spurt om det er slik å forstå at forsvarsministeren har foresøkt å sabotere toppmøtet.
24.Rabin, som tilhører arbeiderpartiet, sa da at regjeringssamarbeidet står i fare for å bryte sammen dersom Likudblokken fortsetter å sabotere forsøkene på å bedre forbindelsene med Egypt.
25.Regjeringen har blankt avvist beskyldningene om massakren, og hevder at tamilene prøver å sabotere forhandlingene.
26.Siden beliggenheten nå er kjent, er det en større mulighet til å sabotere anlegget.
27.Slike avdelinger vil ha som oppgave å sabotere sentrale installasjoner og nøkkelpersoner i det sivile og militære samfunn, i den hensikt å lamme forsvarsevnen og forsvarsviljen, fremgår det av redegjørelsen.
Similar words

 
 

sabotere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) saboteresaboterendesabotert
Indikative
1. Present
jegsaboterer
dusaboterer
hansaboterer
visaboterer
deresaboterer
desaboterer
8. Perfect
jeghar sabotert
duhar sabotert
hanhar sabotert
vihar sabotert
derehar sabotert
dehar sabotert
2. Imperfect
jegsaboterte
dusaboterte
hansaboterte
visaboterte
deresaboterte
desaboterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sabotert
duhadde sabotert
hanhadde sabotert
vihadde sabotert
derehadde sabotert
dehadde sabotert
4a. Future
jegvil/skal sabotere
duvil/skal sabotere
hanvil/skal sabotere
vivil/skal sabotere
derevil/skal sabotere
devil/skal sabotere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sabotert
duvil/skal ha sabotert
hanvil/skal ha sabotert
vivil/skal ha sabotert
derevil/skal ha sabotert
devil/skal ha sabotert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sabotere
duville/skulle sabotere
hanville/skulle sabotere
viville/skulle sabotere
dereville/skulle sabotere
deville/skulle sabotere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sabotert
duville/skulle ha sabotert
hanville/skulle ha sabotert
viville/skulle ha sabotert
dereville/skulle ha sabotert
deville/skulle ha sabotert
Imperative
Affirmative
dusaboter
viLa oss sabotere
deresaboter
Negative
duikke saboter! (saboter ikke)
dereikke saboter! (saboter ikke)
Your last searches