Norwegian-Italian translation of sage

Translation of the word sage from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sage in Italian

sage
treverb segare
Synonyms for sage
Derived terms of sage
More examples
1.Arbeidet besto blant annet i å sage i betong, og da var vi nødt til å koble ut anlegget.
2.Den såkalte" lettbetongsagen" kan man også få bruk for, når man skal sage i lettklinkerbetong.
3.Det blir stadig klarere at mennesket er i stand til å sage av den gren det selv sitter på.
4.Det er som å sage over den eneste sikre gren som KulturNorge har å sitte på i kommende mediatider.
5.Det man i realiteten sier er at dersom Staten ikke gir nok støtte, vil vi sage av den grenen vi sitter på.
6.Det var skarpe tenner som ikke egnet seg til å male eller sage istykker maten.
7.Egentlig er de streikende med på å sage av den lønnsomme gren de selv sitter på.
8.Er det god tone å sage av den grenen man sitter på ?
9.Erling Solland vil blant annet sage over en dame ved hjelp av motorsag.
10.Hvis vi ikke våger å flytte en del grenser, utvide begreper og satse på utradisjonelle metoder, er vi i ferd med å sage av den grenen vi sitter på.
11.Istedet for å sage av bordben og stoler.
12.La oss for all del ikke sage over den grenen vi selv sitter på.
13.Men heldigvis for både oss og tannlegene, som er iferd med å sage vekk grenen de sitter på med all den tannhelsen de har besørget, kan de nå tilby såkalt kosmetisk tannpleie.
14.Myndighetene må forstå at vi på flere felter er i ferd med å sage over den grenen vår universitetsutdannelse er festet til.
15.På dette grunnlag å angripe forsvarsbudsjettet med sikte på de ellers gode formål som Lunder og Norges Fredslag gjerne vil tilgodese, kan best betegnes som å sage av den grenen man sitter på.
16.Vi er i ferd med å sage over grenen for universitetsutdannelse.
17.Å sage og høvle til materialene greier nok de fleste uten større besvær, men det viktigste med en skigard, som skal stå i en årrekke, er å finne de riktige materialene.
18.23åringen bodde i samme huset som Skaugvoll, og kom seg inn i Skaugvolls leilighet ved å sage et hull i veggen.
19.Begynn med å sage til sidestykkene.
20.Ellers har cirkuset en rekke mer eller mindre tradisjonelle cirkusnumre, en tryllekunstner har for eksempel tenkt å sage over en pike...
21.Man begynte onsdag å sage hull i isen, og torsdag skal dykkere sendes ned for å forsøke å finne resten av rakettkroppen.
22.Man er avhengig av tillatelse til gjenoppbygging, og avgiften for det er såvidt høy at det neppe lønner seg å sage nye biler i to.
23.Men neppe slik det for en del er skjedd i Danmark og Sverige : at man setter i gang med å sage grener uten å spørre efter hvem som sitter på hva.
24.Oslo kommune bør ikke fortsette å sage opp sitt kommunale tømmer.
25.På grunn av treets beskaffenhet lot det seg ikke gjøre å sage hull i treverket for å komme til varmekildene.
26.Påfuglen bretter ut halefjærene, tiuren blåser seg opp og begynner å" sage".
27.Skal man også i fremtiden sage det opp selv, eller skal det selges til andre private sagbruk ?
28.Særlig de mekaniske, som kunne nikke blidt og løfte opp og ned på en velfylt sekk, eller sage iherdig på en plankebit, eller røre utrettelig i grøtgryten - om de da ikke slo seg løs og turnet ekvilibristisk i svingstang eller satte frydefullt utfor en sklie.
Similar words

 
 

sage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sagesagendesaget
Indikative
1. Present
jegsager
dusager
hansager
visager
deresager
desager
8. Perfect
jeghar saget
duhar saget
hanhar saget
vihar saget
derehar saget
dehar saget
2. Imperfect
jegsaget
dusaget
hansaget
visaget
deresaget
desaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde saget
duhadde saget
hanhadde saget
vihadde saget
derehadde saget
dehadde saget
4a. Future
jegvil/skal sage
duvil/skal sage
hanvil/skal sage
vivil/skal sage
derevil/skal sage
devil/skal sage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha saget
duvil/skal ha saget
hanvil/skal ha saget
vivil/skal ha saget
derevil/skal ha saget
devil/skal ha saget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sage
duville/skulle sage
hanville/skulle sage
viville/skulle sage
dereville/skulle sage
deville/skulle sage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha saget
duville/skulle ha saget
hanville/skulle ha saget
viville/skulle ha saget
dereville/skulle ha saget
deville/skulle ha saget
Imperative
Affirmative
dusag
viLa oss sage
deresag
Negative
duikke sag! (sag ikke)
dereikke sag! (sag ikke)
Your last searches