Norwegian-Italian translation of saklig

Translation of the word saklig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

saklig in Italian

saklig
konversasjonadjective pratico
  oppførendeadjective serio, pensoso, corretto
Synonyms for saklig
Derived terms of saklig
Similar words

 
 

More examples
1.Flere bystyremedlemmer gav overfor Aftenposten uttrykk for at slike demonstrasjoner" i en ellers saklig atmosfære" virket mot sin hensikt.
2.Forhandlingene fant sted i en saklig og vennskapelig atmosfære.
3.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
4.Jo Benkows store innsats er ubestridt og vi håper forslaget utelukkende oppfattes som saklig begrunnet.
5.Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og virksomhet i det organ eller foretak som foretar registreringen.
6.(Det er av historien klarlagt at begrensningen til et" saklig begrenset område" i den nye EFparagrafen i Grunnloven (93), bygget på en misforståelse.)
7.De får saklig informasjon om tobakkens skadevirkninger.
8.Debatten om promillekjøring i Norge er så saklig og knyttet til tall at vi glemmer at det egentlig er et spørsmål om liv og helse.
9.Det er ikke uvanlig at skolestyrets formann og jeg er saklig uenige i forskjellige politiske spørsmål.
10.Det er olje der ute, det er hundre prosent sikkert, sa en lokal drosjesjåfør forleden, en drosjesjåfør med ganske alminnelig dårlig fagbakgrunn for å kunne uttale seg saklig om noe sånt.
11.Det foreligger to hovedalternativer til å løse trafikkproblemene i Oslo, og vi savner en saklig informasjon fra kommunen om dem.
12.Det var behov for å skjære igjennom for at den fortsatte diskusjon om personbilen skulle kunne bli mer saklig og konstruktiv.
13.En rekke av finansrådmannens forslag er saklig begrunnet, men likevel politisk uspiselige.
14.En revy er ikke god før den også er godt teater, sier han med saklig tyngde.
15.Enkelte vil kanskje mene at det kan bli for mye av det gode, spesielt hvis kritikken er personorientert, kan grensen mellom saklig kritikk og personforfølgelse være uklar.
16.Forholdet mellom våre to sprogformer har lenge vært et stridsspørsmål som har satt sinnene i kok og umuliggjort en saklig debatt, påpekte hun.
17.Hensikten er å gi saklig forsvarsinformasjon.
18.I påvente av mer saklig kunnskap og innsikt i hva som egentlig har skjedd og hva som egentlig berører saken, må man kunne vente en viss nøkternhet og varsomhet i kommentar og analysevirksomheten, sa hun og mente at litt tålmodighet når det gjelder å trekke vidløftige og bastante konklusjoner kunne være på sin plass.
19.Jeg er lite glad for formen ; rapporten inneholder karakteristikker som man ikke venter å finne i en rapport som gjør krav på å være saklig.
20.Jeg hadde faktisk håpet på en saklig debatt om kommunens økonomi og skolens situasjon uten slike forsøk på mistenkeliggjørelse, sier Johnson.
21.Jeg synes det er interessant å legge merke til at man kan stikke hodet opp av skyttergravene og føre en saklig debatt, og oppdage at ens motstandere også kan komme med fornuftige oppfatninger.
22.Kringkastingsrådets formann mener rådet er sjikanøst omtalt i rapporten, og at den inneholder karakteristikker som man ikke venter å finne i en saklig rapport ?
23.Kurt er nøye og saklig når han korrigerer oss i løypa.
24.Saklig informasjon om palestinerne har vært mangelvare i mange tiår.
25.Styret har besluttet å nedlegge veto mot overføring av aksjer til Media Invest A / S. Vi mener dette er saklig begrunnet i at vi her står overfor oppkjøp av aksjer som foretas av personer utenfor distriktet, som har til hensikt å begrense avisens uavhengighet, sier redaktør Rolf Kluge i Budstikka til Aftenposten.
26.Vi arbeider for å gi faglig og saklig informasjon om riktig bruk av tre.
27.Vi vil drive saklig informasjon.
28.Vår debatt ville tjene på en saklig og åpen debatt.
29.500 pressefolk har allerede bedt om akkreditering til denne konferansen som i utgangspunktet skulle bli en kort, effektiv og saklig FNkonferanse som skulle munne ut i vedtak som hadde livets rett på efterhånd.
30.Administrerende direktør Arne Finstad i Oslo Lysverker sier han ser meget alvorlig på de påstander som er fremkommet i Økonomisk Rapport, og at man vil komme med en saklig redegjørelse om forholdene.
Your last searches