No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword salg. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
2.Det legges opp til storstilt salg av statlig eiendom", heter det innledningsvis i oppslag i Aftenposten 4 / 8.
3.Det ser... ut til at selv om de rene norske hvalfangstrederier går til innskrenkninger av driften, fortsetter de samme redere virksomheten i utlandet, med den forskjell at Norges Bank går glipp av valutainntektene ved salg av hvalolje.
4.Die hübsche Frida", roper tyske filmfolk i Berlin, hun er 33 år og har vært ansatt i Norsk Film A / S siden 1971, i de siste åtte år med ansvaret for salg og markedsføring av filmer i utlandet.
5.Fredsbarnet" - oljemaleri malt av Hans Sæle, nå trykt i 3000 eksemplarer for salg som et bidrag i nedrustningsdebatten.
6.Husflid er en form for produksjon til eget bruk eller salg som forutsetter et beskjedent teknisk utstyr.
7.Men likevel florerer salget av ulovlige voldsfilmer som aldri før, fordi sentrale myndigheter har somlet med å opprette et kontrollorgan med myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer.
8.NB Grottens Salg maa ikke glemmes (Priis 28003000).
9.Norwegian Nynorsk" av Peter Hallaråker er også i salg i disse land.
10.Når kommunen nå legger opp til salg av festetomter, er det for å saldere kommunens dårlige økonomi.
11.Salg eller bortleie for lengre tidsrom (...) skal ikke finne sted uten Samferdselsdepartementets samtykke.
12.Støtte" og salg av sine tjenester setter dem bare sjelden i stand til å leve av sitt yrke.
13.(NTBs korrespondent) USA er svært misfornøyd med VestTysklands liberale holdning til salg av moderne vestlig teknologi til SovjetUnionen.
14.0,8 prosent er jo et svært beskjedent tall, påpeker fungerende kontorsjef Per Morten Løchsen i Tobakkskaderådet - og regner vi derimot salg pr. innbygger, viser våre oversikter at forbruket heller har sunket en smule.
15.Akkurat nå er vi inne i en periode hvor smarte finansfolk og investorer med raske kjøp og salg leder utviklingen.
16.Beboerne kan selv kjøpe leiegårder når disse frembys for salg eller overta når gårdeiere ikke efterkommer utbedringsprogrammer, understreker kommunalråd Sigurd Østen (h) overfor Aftenposten.
17.Begge selskaper kommer iår ut med meget godt økonomisk resultat i aluminium (ÅSV med overskudd på en milliard av et salg på 5,7 milliarder kroner).
18.Bestillingene er basert på et antatt salg og en viss maktfordeling mellom importørene.
19.Bevisstgjøringen betyr at tiden er moden for å satse kraftig på salg av miljøvennlige varer som det hittil ikke har vært særlig interesse for.
20.Båtene er budt ut for salg.
21.Den avtale Bergenske har gjort med Klosterselskapet NCL om salg av RVL er en meget brukbar avtale for Bergenske.
22.Den nye loven av 15. februar har møtt en storm av protester, og det finnes naturlig nok en del særtilfeller som krever individuell behandling, men generelt vil den nye loven om salg og bortfeste av kommunale tomter følges.
23.Den sterke bedringen av resultatet skyldes for det første et øket salg.
24.Den viktigste kampen om kundene i tiden fremover tror jeg ikke blir vunnet gjennom rabatter ved salg, men derimot gjennom bevisst satsing på fornøyde kunder, mener Lauvstad.
25.Det er behov for større balanse i regnskapet mellom kjøp og salg mellom de to land.
26.Det er for 1984 foretatt en fordobling av fribeløpene for gevinst ved salg av aksjer utenom næring fra 2000 kroner til 4000 kroner i klasse 1 og fra 4000 til 8000 kroner i klasse 2.
27.Det er ikke snakk om noe enten eller, sier Lavik, som imidlertid understreker at den britiske regjering ennu ikke har godkjent den foreløbige avtalen om salg av Sleipnergassen som er inngått mellom Statoil og det statlige britiske gassselskapet, British Gas.
28.Det er klart at både salg og annonsering av denne boken er i strid med alkoholloven og alkoholreklameforbudet, fastslår underdirektør Knut Brofoss i Sosialavdelingen i Sosialdepartementet.
29.Det er lov å brenne hjemme, men du må til enhver tid oppgi nøyaktig din produksjon, ditt salg og ditt eget forbruk.
30.Det er naturlig at Statoil får ansvaret for Mongstadprosjektet, og Hydro bør nå løses fra de begrensninger selskapet hittil har vært pålagt når det gjelder salg av bensin og andre oljprodukter her i landet, sier han.