Norwegian-Italian translation of salme

Translation of the word salme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

salme in Italian

salme
religionnoun salmo [m]
Synonyms for salme
Derived terms of salme
Anagrams of salme
Similar words

 
 

More examples
1.Aurora" - Morgenrøden er en tekstlig vandring gjennom Salme 139s selvransakende innhold og sluttstrofene i Dantes" Divina Comedia" (Paradiso), som ender i erkjennelsen av den altomfattende kjærligheten" som beveger solen og de andre stjernene".
2.Hva er hemmeligheten med en god salme ?
3.Begge stykker har en viss tilknytning til litteratur, det første til en bok av Lewis Carroll, det andre til Salme 141 i Det gamle testamente.
4.Buxtehudes Laudate Dominum, en kantate for kor, fiolin, altblokkfløyte og orgel, Mozarts Laudate Dominum og Daniel Proteroes Salme 46.
5.Da vil dessuten dikteren kåsere om hvordan en salme blir til.
6.Den nye salme og viseboken tar sikte på å rette på det, sier hun.
7.En gang hun dikter en salme, hylder hun ikke Gud, men mot.
8.En ny salme løfter seg fra podiet.
9.Foruten naturligvis Harmonien, som skal uroppføre Schönbergeleven Fartein Valens 121. salme, sammen med Nystedts" De syv segl" og Arne Nordheims"... wirklicher Wald".
10.Hennes tolkning av den femte satsen, hvor Brahms benytter seg av den gamle skikken med at en lys stemme fremme ved graven synger en salme som trøst til de gjenlevende, var praktfull i all sin enkelhet.
11.Jeg betrakter glassmaleriet i et kirkerom som en slags øyets salme.
12.På baksiden av plateutgivelsen av" Passacaglia" var Harald Sæveruds symfoni" Salme".
13.Salme 72, v. 8 - 11 og 16 - 17 Han skal herske fra hav til hav.
14.Så leste han Salme 27 i Bibelen. siden ba han en enkel bønn, der han sa til Gud at nå fikk Jesus overta.
15.Å, dette sterke alvor i en slik natt - det er som å høre selve verdensrommets store salme - så høyt, så vidt, så ren eter - så vidunderlig fritt for syn og tanker.
16.Jeg mig nu først henvender / Til dig, du kaade Dreng / Hvis Fod saa flittig render / Til Horens Huus og Seng", skriver Petter Dass i sin salme om det 6. bud, hvor han i detalj utmaler alle de fristelser og laster som budet skal verne mot.
17.Min første og antageligvis siste salme, fastslår han.
18.Brødremenighetens mest vidspredte salme, grev von Zinzendorfs" Herz und Herz vereint zusammen", blir fratatt sin praktfulle, internasjonalt innsungne melodi, og påhektet en nederlandsk melodi fra samme tidsrom (533).
19.De går helt tilbake til elevtiden med andaktsstundene på hybelen hvor han ofte kom tilbake til Salme 91.
20.Dersom en utpreget sammenknytting, muligens med lang historisk hevd, gjør seg gjeldende i den kirke vi henter en salme fra, og især hvis den har omfattende økumeniskinternasjonal støtte, skal vi imidlertid være varsomme med å rive eksisterende bånd over.
21.Det kan være en strofe fra Davids Salme, et dikt jeg har hørt som har slått ned i meg.
22.Disse ord fra Henry Albert Tandbergs salme stod sentralt i gudstjenesten i Stavanger domkirke i går, der de omkomne i Concemulykken ble minnet.
23.Ein av dei nye salmane i Norsk Salme Bok står liksom og betraktar han som er komen i undring og beundring.
24.En utpreget salme fra 1600tallets tyske lutherdom som i tysk tradisjon har en svært så fengende lovsangmelodi.
25.Fra koret, mellom Persbråtens skolefane og speidernes flagg og banner, leste Knut Wigert Bjørnsons mektige salme" Ærer det evige forår".
26.Like stilistisk bevisstløst er det å skrive" Et barn er født i Betlehem / nå gleder seg Jerusalem", så lenge man i samme salme lar den fattige jomfru bli sittende" i lønn".
27.Lovsangen er også fremtredende i Igor Stravinskijs Salmesymfoni, særlig i tredje sats som er bygget over Davids 150. salme.
28.Man følte åpenbart skam over det meste av banen da Arsenalsupporterne på motsatt side av banen tok imot utfordringen fra The Kop, og enkelte sluttet opp om Anfields egen salme," You never walk alone" (Du går aldri alene).
29.Mens ru gutterøster synger den 123. salme.
30.Rommene i terrassehus er vanligvis salme og lange og dermed vanskelige å møblere.
Your last searches