Norwegian-Italian translation of samband

Translation of the word samband from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samband in Italian

samband
korrelasjonnoun rapporto [m], attinenza [f]
Synonyms for samband
Similar words

 
 

More examples
1.Ein kan nemne erkjennelsen av behovet for fastare former i samfunnet, og påvisninga av kva verd den sosiale og kulturelle dimensjonen har i seremoniar i samband med høgtider og livsriter.
2.Det er helt klart at vi i departementet må foreta en vurdering av dette forholdet dersom det skulle komme søknader fra aviser eller andre om avlytting av politiets samband.
3.I neste generasjons satellitter som INMARSAT vil skyte opp fra 1988 og utover, planlegger vi også en ordning som innebærer samband for flytrafikk.
4.Imidlertid er det i vårt land enorme ønsker og krav om nye veier og samband.
5.ANSA (Samband for norske studenter i utlandet) er svært bekymret for hvilke konsekvenser den forverrede studentøkonomien i USA vil få.
6.ANSA, Samband for norske studenter i utlandet, er positivt overrasket over den holdning Fremskrittspartiet her viser.
7.Aksjonen for narkomani formidler samband med støttekontakter via telefonsvarer for stoffbrukeres pårørende i sommer.
8.Amerikanerne legger i alminnelighet stor vekt på godt samband for sine styrker hvor de enn er i verden.
9.Anders Bratholms uttalelser og svar gir imidlertid utganspunkt for noen mer generelle synspunkter på medienes makt i samband med Treholtsaken.
10.Annelise Dørum kommenterer tirsdag morgen noen synspunkter jeg gav uttrykk for i et telefonintervju med Aftenposten i samband med at endringene i barnehaveloven trådte i kraft.
11.Avisen meldte ihøst et tyveri der det blant annet ble stjålet en radio som kunne ta inn politiets samband.
12.De aktuelle samband er StavangerTau, SteinestøKnarvik (forøvrig landets mest trafikkerte fergesamband), KleppestøBergen, HareidSulesund og FlakRørvik.
13.De la skylden for de selvforskyldte tapene på dårlig samband og sviktende ledelse og disiplin hos mannskapene.
14.Denne form for samband er ikke bare fremtidens kommunikasjonssystem.
15.Dernest har vi mottatt en bestilling fra selskapet om utleie av samband fra Romsås til andre kabelnett i Groruddalen, slik at selskapet kan få distribuert sine signaler til andre borettslag.
16.Det fremgår av brevene at Janco bestilte det aktuelle samband 25. september, ikke i april som hevdet.
17.Det gjelder bl.a. nøkkelen til viktige fremskritt når det gjelder strategisk og taktisk overvåking, presisjonsstyrte våpen og samband.
18.Det interne samband med Svea og NyÅlesund er vesentlig forbedret.
19.Dette er ikke et nytt trekk, Stellan Mørner nevner i sin anmeldelse av Ekelands Stockholmsutstilling i 1937 hans skildring av" ett hemligt samband mellan människan och tingen".
20.Dette kan skje ved at man hever prosentsatsen for arbeidsgiveravgift til folketrygden og at arbeidstageravgiften må vurderes i samband med nedsettelsen av pensjonsalderen, heter det.
21.Disse opplysninger fremkom på en pressekonferanse onsdag, arrangert av ANSA, Samband for norske studenter i utlandet.
22.Distriktskommando Trøndelag skal under alle omstendigheter fungere som det lokale kontaktledd og man er nå i ferd med å etablere en egen forsyningskommando idet våpenteknisk tjeneste, intendantur, samband og ingeniørmaterielltjeneste, skal samles under en hatt.
23.Et av barna følte seg beroliger efter å ha snakket med dykkeren via telefonisk samband.
24.Et nytt kommunikasjonssystem som er under utprøving i Brigade Nord vil kunne revolusjonere militært samband.
25.For Norge har Birger Nymo gitt en oversikt over organisering og erfaring i samband med lokalfjernsynsforsøkene til nå (bidrag til 6. nordiske konferanse for massekommunikasjon i Volda, 1983).
26.Forøvrig er det flest kvinner å finne innenfor områder som sanitet, samband og kontroll og varsling.
27.Giffoniledelsen kritiserte at ikke CIFEJ lenger utgir noe magasin om ung film i samband med UNESCO.
28.Han var tilknyttet Hærens samband fra 1944 til 1960, og er nå reservemajor.
29.Hovedstyret i ANSA, Samband for norske studenter i utlandet, går klart imot forslaget om å begrense studentmassen på denne måten, heter det i en uttalelse.
30.I 198384 har vi hatt mediepresentasjonene i samband med sykehjemsdrapene i Orkdal.
Your last searches