Norwegian-Italian translation of samles

Translation of the word samles from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samles in Italian

samles
hopverb unirsi
  møteverb adunarsi, riunirsi, radunarsi, sedere, tenere una seduta
  folkverb congregare, riunire, adunare, radunare, raggruppare
Synonyms for samles
Derived terms of samles
Anagrams of samles
Similar words

 
 

More examples
1.Familie i krise" er temaet når helsesøstre fra hele landet i disse dager samles til seminar i Asker.
2.Jovisst blir det fest og jubileum når Høyre i dag samles til sitt landsmøte i Oslo".
3.All avstandsmåling via satellitt i Norge må samles i Tromsø, og det vil være naturlig at dette skjer i forbindelse med en utbygging av Tromsø Telemetristasjon, sa direktøren ved forskningsstiftelsen ved Universitetet i Tromsø, professor Olav Holt, på seminaret.
4.De samles i et filter og deponeres i sjøen.
5.Det blir på en måte et slags" sesongarbeide", idet de unge ikke samles ute i den kalde årstid.
6.Det er som regel denne siste vi samles på, forteller Ingeborg.
7.Det medfører at byggeplasser i Oslo daglig får supplering av sprengstoff, og hver fredag eftermiddag samles inn igjen alt sprengstoff som er til overs, forteller Agerup.
8.Det skulle være mulig å komme frem til en felles industristrategi hvor de politiske partier og interesseorganisasjoner kan samles om visse hovedlinjer, sa Myrvang.
9.Det var Sigurds gamle forlag, Gyldendal, som mente at mine opplevelser og tanker burde samles mellom to permer.
10.For eldre og ensomme er det bedre å samles rundt ølet, enn å bli overlatt til piller, offentlige sosionomer og TVmonopolet, sa Gundersen.
11.Hva skjer med de saltene som samles efter forbrenningen ?
12.I vår tid, som dengang kirken var ny, samles vi for å søke lyset i det budskap som kommer fra Kristi ord.
13.Inntil en leteekspedisjon kan reise fra Norge, må alle tilgjengelige opplysninger fra Kolsrud og Aasheim samles og vurderes.
14.Jenter fra alle samfunnsklasser og fra alle deler av landet samles for to års militærtjeneste, sier nestkommanderende ved leiren utenfor Tel Aviv, oberstløytnant Ronit Yaar, til Aftenposten.
15.Norskopplæringen for voksne innvandrere, flyktninger og sigøynere som nå samles under en leder, eventuelt rektor, og to inspektører, på Rosenhof skole, vil komme i gang med forskjellige kurser fra neste uke av og med full undervisning fra 17. september.
16.Når jeg kommer til en by for å holde tale, samles til og med hunder og katter for å høre på.
17.Oppe på knausen samles flest eldre og pensjonister.
18.Opplysninger vi bruker i våre reisebrosjyrer samles gjerne inn lokalt, da vi regner med at det er folkene som er stasjonert på stedet som har best oversikt.
19.Problemer vi står overfor i 80årene er hvordan denne Fellesaksjonen mot pornografi og prostitusjon skal kunne samles om alternative løsninger, sier journalist Liv Berit Tessem.
20.Vi har delt ut løpesedler utenfor arbeidskontorene, vi har vært på kafeer og sentre ute i drabantbyene hvor arbeidsledig ungdom samles.
21.230 millioner dollar - nesten to milliarder kroner - skal samles inn over en femårsperiode for å restaurere og jubileumsmarkere Frihetsstatuen i New York og den nærliggende immigrasjonsstasjonen på Ellis Island.
22.25. august samles så 150 eiere av PV (Volvo) veteranbiler fra Sverige, Norge og Finland i Morokulien, samme dag som også senterkvinner fra fire fylker i Sverige og Norge møtes.
23.70 000 neikort i protest mot den foreslåtte kjøreavgiften,bør være en kraftig vekker og påminnelse for politikerne når de samles ikveld, mener formannen i OsloNAF, Bjørn Dæhlie.
24.8000 deltagere samles om de klinkende, harde stålkuler.
25.AT 260 parlamentarikere fra de 21 medlemsland i Europarådet for første gang samles med Norge som vertsland, viser at vi ikke har oppgitt håpet om at Rådet fortsatt kan spille en rolle i europeisk politikk.
26.Advokatene som deltar i kampanjen hadde slått seg ned ved småbord i parker, museer og på gatehjørnene der folk samles søndag formiddag, og tusenvis av kvinner banyttet anledningen til å be om råd.
27.Akkurat nå samles det inn opplysninger om planlagte sommertiltak for barn og ungdom.
28.Aksjonskomiteen samles til møte en gang i uken og fatter beslutning om prioritering av arbeidet.
29.Alle data kan samles i datamaskinen over et visst tidsrom, eller de kan fortløpende sendes til brukerne over vanlig telenett eller over for eksempel satellitt.
30.Alle de aktuelle fiskesortene skal samles i en pakkeløsning.
Your last searches