Norwegian-Italian translation of sammenfatte

Translation of the word sammenfatte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammenfatte in Italian

sammenfatte
generellverb ricapitolare
  ordverb ricapitolare
  kortfattet sammendragverb compendiare, riassumere
Synonyms for sammenfatte
More examples
1.I følge Rand er det mulig at denne konferansen ikke klarer å sammenfatte noen konklusjon.
2.Kjøp månedskort på trikk og buss og få rabatt på restauranter og gratis adgang til Frogner og Tøyenbadene - omtrent slik kan man sammenfatte Oslo Sporveiers tilbud til kollektivtrafikanter under Oslodagene i tiden 16. august - 3. september.
3.Samtidig kunne han sammenfatte sin livsfilosofi gjennom mediet.
4.Skulle jeg prøve å sammenfatte i en enkel konklusjon hovedinntrykket fra undersøkelsene, måtte det bli at Nordens nordligste landsdeler lett har gitt grobunn for protestbevegelser.
5.Hvis jeg i noen få ord skulle sammenfatte Elkems sterke og svake sider, vil jeg si at de tre viktigste sterke sider er teknologi, energi og markedsposisjon, mens vår største svakhet er vår konjunkturfølsomhet, sa adm. direktør Kielland.
6.Det er ikke så farlig om man ikke kan sammenfatte tingene på en enkel måte.
7.Det man snakker om over tekoppene og geitostmaten og som er et stående innslag på alle bibliotekmøter, er en kurv full av problemer, man kunne sammenfatte dem under overskriften" Bibliotekenes skjebnetime".
8.Det mest gledelige i landskampen set med norske øyne kan vi sammenfatte i ett ord - spyd.
9.Med denne enkle setningen kan man i korthet sammenfatte vestlandsk travsport.
10.Mest sannsynlig er det at en hurtigarbeidende plangruppe vil få i oppdrag å sammenfatte de mange forslag som foreligger, og som blant annet inneholder planer for en rehabiliteringsavdeling på Bærum sykehus og en utvidelse av Sanitetsforeningens sykehotell ved Sentralsykehuset.
11.Omtrent slik kan man sammenfatte forsvarssjefen, general Fredrik BullHansens, foredrag i Oslo Militære Samfund igår kveld.
12.Oppdagelsesferden utad i en stadig større makrokosmos og innad i en stadig mindre mikrokosmos har sprengt tvangstrøyen : determinismens enkle årsaksbegrep, og har gjort det uråd å sammenfatte vår viden i et enkelt motsigelsesfritt bilde.
13.Parallelt vil kommunen sammenfatte og fremsende sine krav overfor entreprenøren.
Similar words

 
 

sammenfatte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sammenfattesammenfattendesammenfattet
Indikative
1. Present
jegsammenfatter
dusammenfatter
hansammenfatter
visammenfatter
deresammenfatter
desammenfatter
8. Perfect
jeghar sammenfattet
duhar sammenfattet
hanhar sammenfattet
vihar sammenfattet
derehar sammenfattet
dehar sammenfattet
2. Imperfect
jegsammenfattet
dusammenfattet
hansammenfattet
visammenfattet
deresammenfattet
desammenfattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sammenfattet
duhadde sammenfattet
hanhadde sammenfattet
vihadde sammenfattet
derehadde sammenfattet
dehadde sammenfattet
4a. Future
jegvil/skal sammenfatte
duvil/skal sammenfatte
hanvil/skal sammenfatte
vivil/skal sammenfatte
derevil/skal sammenfatte
devil/skal sammenfatte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sammenfattet
duvil/skal ha sammenfattet
hanvil/skal ha sammenfattet
vivil/skal ha sammenfattet
derevil/skal ha sammenfattet
devil/skal ha sammenfattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sammenfatte
duville/skulle sammenfatte
hanville/skulle sammenfatte
viville/skulle sammenfatte
dereville/skulle sammenfatte
deville/skulle sammenfatte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sammenfattet
duville/skulle ha sammenfattet
hanville/skulle ha sammenfattet
viville/skulle ha sammenfattet
dereville/skulle ha sammenfattet
deville/skulle ha sammenfattet
Imperative
Affirmative
dusammenfatt
viLa oss sammenfatte
deresammenfatt
Negative
duikke sammenfatt! (sammenfatt ikke)
dereikke sammenfatt! (sammenfatt ikke)
Your last searches