Norwegian-Italian translation of sammensatt

Translation of the word sammensatt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammensatt in Italian

sammensatt
generelladjective composto
  matematikkadjective scomponibile
Synonyms for sammensatt
Similar words

 
 

More examples
1.La Machine" - koreograf Daryl Gray, sammensatt musikk, var av vekslende virkning.
2.Stopp for Zopp" er et sammensatt ballettprogram fullt av korte og upretensiøse danser med fengende musikk av blant andre Sally Oldfield, George Gershwin, Marvin Gaye og Herb Alpert.
3.Brosjyren forteller om de forskjellige veiene frem til cand.mag.graden, men legger særlig vekt på den graden som er sammensatt av fag fra forskjellige fakulteter - den" interfakultære" cand.mag.graden, som det også gis eksempler på, og der bl.a. EDB for humanister inngår i flere sammenhenger.
4.Derefter følger produsenter av sportsartikler, møbler og en sammensatt gruppe.
5.Det er et aldersmessig sammensatt publikum, sier hun.
6.Det er jo en sammensatt gruppe og meget av det som tas opp er viktig.
7.Dette er et meget sammensatt problem.
8.Duke Ellington var jo et uhyre sammensatt menneske.
9.Fordi sosiale problemer er sammensatt, er tverrfaglige ressurser det viktigste vi kan sette inn.
10.Formålet med å stifte bandet var blant annet å få det så sammensatt som mulig, sier Wold.
11.Førsteklasses meny sammensatt på klassisk vis, ble det fra juryhold sagt om Agnar J. Gjestads forslag til en riktig festmiddag.
12.Gemayel forsøker å skaffe seg grunnlag for en bredt sammensatt regjering, og han har fremsatt visse nye forslag med sikte på en forsoning mellom de stridende parter, blir det sagt i Washington.
13.Motivet for drapet virker svært sammensatt, men man sitter igjen med et inntrykk av alt det som samboeren hadde kjært, skulle ryddes av veien.
14.Spørsmålet om Norge, i likhet med Frankrike, bør innføre et høytstående og uavhengig kontrollorgan for radio og fjernsyn, sammensatt av ikkepolitikere og med et mye bredere ansvarsområde enn f.eks. dagens kringkastingsråd, har mye for seg og bør gis en hurtig og grundig diskusjon, sa kirke og undervisningskomiteens nestformann Hans E. Strand fra Høyre efter komiteens første to dager i Paris torsdag og fredag.
15.Straffelovkommisjonen, som efter Stortingets forutsetning er sammensatt av fremtredende fagfolk, er inne på det samme, påpeker statsråden.
16.Vi vet ikke hvordan gruppen er sammensatt, hvem de er eller hvilken situasjon de befinner seg i, sier Speakes forsiktig.
17.3SATprogrammet er tenkt til å gi et kommunikajsons og informasjonstilbud for alle befolkningsgrupper - sammensatt av aktuelle bidrag fra de tre sendere såvel som tidligere opptak.
18.Aktor mente i straffeutmålingsprosedyren at man måtte søke forklaringen i et sammensatt motiv.
19.Alle er imidlertid enige om at fedme er skadelig for revmatikere, hevder dr. Hart, og fremhever betydningen av et riktig sammensatt kosthold med passe stort kaloriinnhold.
20.Alle vi som arbeidet sammen med ham har gode minner som er sammensatt av Jon P. Erliens romslighet, varme og humor, engasjement og rettferdighetsfølelse.
21.Allerede i 1967 visste vi hvordan glassmassen skulle være sammensatt for å tåle maskinoppvask, men først ti år senere fikk Holmgaard patentert sin miljøsats.
22.Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter for Utrykningspolitiet, Norsk Politiforbund, Oslo Politikammer og Politiskolen.
23.Artikkelforfatteren konkluderer med at mannesket er et enestående, sammensatt vesen, og gjennomgår, i samtale med sjefpsykolog Charlotte Buhl, Freuds teorier om" Jeget"," overjeget" og" detet".
24.AustAgder hadde et utrolig jevnt sammensatt mannskap.
25.Avispapiret er en gave fra en bredt sammensatt gruppe norske aviser til en vanskeligstilt kollega som har stadige problemer med å utkomme på grunn av papirmangel og streng censur.
26.Avveiningen mellom åpenhet og diskresjon blir et langt mer sammensatt problem enn vi ofte får inntrykk av i de aktuelle debatter.
27.BSM driver nå en flåte som er svært allsidig sammensatt, fra mindre offshorefartøyer som opererer i Den arabiske gulf via linjeskip til store, moderne bulkfartøyer.
28.Bakgrunnen for at kommunen nå vil redusere antall beboere pr. kollektiv på Furuset, er at bokollektivene er blitt for store og dermed sammensatt av for mange som ikke klarer å bo og virke sammen.
29.Bankens styre har samtidig tatt til orde for å nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg som skal vurdere samfunnets engasjement i den fremtidige utvikling av bransjen.
30.Befolkningen er sammensatt av cirka 200 stammer, hvorav tre er dominerende : hausafulaniene, yorubaene og iboene.
Your last searches