Norwegian-Italian translation of sammenstøt

Translation of the word sammenstøt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sammenstøt in Italian

sammenstøt
slagsmålnoun scontro [m]
Synonyms for sammenstøt
Similar words

 
 

More examples
1.(AP) Mer enn 2000 svarte sydafrikanere trosset myndighetenes forbud i helgen og marsjerte i sørgetoget ved begravelsen til fire ungdommer som var blitt drept i sammenstøt med politiet.
2.(NTBReuter / NPSAP) Minst seks mennesker ble drept og 40 skadet under voldsomme sammenstøt mellom hinduer og muslimer i Hyderabad i den indiske delstaten Andhra Pradesh søndag.
3.(NTBReuterAFP) 10 personer ble drept og minst 50 kom til skade under sammenstøt mellom politi og demonstranter i sikhenens hellige by Amritsar tirsdag.
4.(NTBReuterAFP) Flere 10talls personer ble skadet i sammenstøt med politiet i Chiles hovedstad Santiago igår kveld.
5.(NTBReuterAFP) Kringkastingen i den vestafrikanske stat Kamerun oppfordret imorges innbyggerne i hovedstaden Yaounde til å holde seg innendørs, for å unngå å bli skadet i sammenstøt mellom opprørere og regjeringstro styrker.
6.(NTBReuterAFP) SydAfrika begynte torsdag å trekke alle sine styrker ut av SydAngola, til tross for nye sammenstøt mellom sydafrikanske styrker og den namibiske frigjøringsgeriljaen.
7.(NTBRueuter) To personer ble drept og et 20tall skadet i Bangladesh torsdag under sammenstøt mellom politi og demonstranter i forbindelse med en generalstreik.
8.For det første er vannet så hardt at man trenger sikkerhetsbelter for å unngå skader i sammenstøt med vannflaten.
9.Med sitt kjennskap til Otelos personlighet og hans innsats i 1974 for å unngå sammenstøt og blodsutgytelser, finner jeg det utrolig at han har vært innblandet i FP25s aktiviteter, sier Alves.
10.Men, som en av marsjens ledere uttrykte det, i en by hvor det er lettere å være homofil enn republikaner er det ikke lenger grunnlag for de store sammenstøt.
11.18 personer kom til skade under et sammenstøt igår mellom skoleelever og politi i den svarte bydelen Atteridgeville nord for den sydafrikanske hovedstaden Pretoria.
12.700 millioner mennesker - religiøse sammenstøt i syd, politiske mord i nord.
13.Aktor i punkersaken for Oslo byrett, politifullmektig Idar Pettersen, bekreftet under gårsdagens rettsmøte at han vil nedlegge påstand om frifinnelse overfor den 18 år gamle Buskerudpunkeren som det var reist tiltale mot uten at gutten påviselig hadde vært tilstede i Markveien 61 da et snes punkere ble arrestert efter sammenstøt med politiet 30. september 1982.
14.Alt lå derfor til rette for nye blodige sammenstøt mellom stridende grubearbeidere mandag morgen.
15.Avisen siterte kilder på stedet som sa at mellom seks og åtte personer ble drept i sammenstøt med politiet.
16.Begge ulykkene skyldtes sammenstøt med bil.
17.Blåveis, sammenstøt med bil og sammenstøt med Tormod Skagestad, efter at han slaktet Skagestads oppsetning av Skagestads eget stykke" Det stig av hav..." på Det Norske Teatret.
18.Bortsett fra Rød Valgallianses Aksel Nærstad, som under deler av behandlingen av budsjettet var fraværende som protest mot dagsorden for budsjettbehandlingen og fordeling av taletid mellom partiene, forløp møtet uten store politiske sammenstøt.
19.Bortsett fra noen mindre sammenstøt med opprørspolitiet utenfor de befestede Citroenportene torsdag og igår gikk" hjemkomsten" for seg i rolige former, men bitterheten og håpløshetsfølelsen fikk fritt spillerom.
20.Britisk politi har de siste månedene advart mot faren for sammenstøt mellom ulike grupper libyere.
21.Bulgarerne fikk utvisninger på løpende bånd og flere av spillerne ble skadet, deriblant målvakten som måtte gå ut efter et sammenstøt med Ina Franke efter 16 minutter i første omgang.
22.Byen La Palma ligger i et område der det ofte har vært harde sammenstøt mellom regjeringsstyrker og geriljaen.
23.Byen har også flere ganger tidligere opplevd kraftige sammenstøt mellom de to folkegrupper.
24.Byrået fastslo at slik virksomhet bare kan føre til nye sammenstøt, og forsikrer at myndighetene vil sørge for at ro og orden ikke blir brutt.
25.Børresens hvilestilling mellom prøver og opptak, skyldes hjernerystelse i sammenstøt med et piano.
26.Ca. 70 tamilske separatister er blitt drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker de to siste dagene, meldte offisielle talsmenn på Sri Lanka torsdag.
27.Da Mæland måtte gå ut efter et sammenstøt med Eiks keeper, forsvant mye av Brynes spill fremover.
28.Da anslagsvis 100 000 homofile demonstrerte for sine rettigheter igår, kom det til flere sammenstøt mellom politifolk og demonstranter.
29.De 100 som ble arrestert, er mistenkt for å ha stått bak helgens uroligheter, der en person ble drept og mange andre skadet i ulike sammenstøt.
30.De diplomatiske aksjoner kommer som et resultat av gjentatte sammenstøt mellom sandinistiske troppestyrker og Costa Ricas grensepatruljer i løpet av de siste uker.
Your last searches