Norwegian-Italian translation of se

Translation of the word se from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

se in Italian

se
generellverb guardare
  forståverb vedere, capire
  mental aktivitetverb vedere, immaginare
  sinnsfornemmelseverb percepire, vedere
Synonyms for se
More examples
1.Ai, ai..." er en forestilling som mange vi se, og som alle vil se om igjen.
2.AiAi"utstillingen kan man se i Centralteatret hver dag ; åpningstidene er mandagtorsdag kl. 15.3019.00 og fredagsøndag kl. 17.0019.00.
3.Arrangørene ber publikum vennligst ikke se opp i de neste to minuttene".
4.Bare se, men ikke røre" er allikevel så langtfra motto for de" Bergenske fiskedager" som ble innledet på Bristol igår og som fortsetter til og med lørdag.
5.Bare vent og se !
6.Begrav dogmene og se alle forsøk på å effektivisere helsetilbudet som det positive innslag det er.
7.Bergensfjord" ble også gammelt, men det var mindre kjent, kanskje fordi det en tid var lite å se i Norge.
8.Brødrene" som deler av Norge har fått se takket være svensk fjernsyn.
9.Da vi nærmet oss Anzio, kunne vi se kraftige flyangrep mot byen.
10.De akutte problemer, som de i Uddevalla, kan ikke overskygge det faktum at vi endelig begynner å se resultater av kampen mot arbeidsløsheten.
11.De som ferdes i skog og mark liker å se store trær.
12.Der Kalle" var forøvrig meget amper i sin farvelkamp og fikk se det gule kortet før det var gått seks minutter.
13.Der er en Frk. Nørregaard som ubetinget har større Talent og overrasket mig langt meer, maaske gjælder Ordsproget her, at en Profet ikke er agtet i sit eget Fødeland" skrev Harriet Backers mor da hun fikk se Asta Nørregaard og datterens bilder på en elevutstilling ved Bergsliens malerskole i 1872.
14.Der ligger et land mot den evige sne, i revnene kun er der vårliv å se...".
15.Dere har gitt folk tilbake troen på at det går an å spille fotball som folk vil se på - og vinne," sa varaordføreren, som også gledet seg over at man ikke lenger må være fotballhistoriker for å forstå hvorfor FFK har en spesiell klang i alle fotballinteressertes ører.
16.Dersom Arsenaltilhengerne syntes Chippys venstreben var magisk på Highbury, skulle de se ham i Interdrakten !
17.Det er bedre å se noe en gang enn å høre om det hundre ganger".
18.Det er i første rekke stoler tegnet av Bjørn A. Larsen for offentlige miljøer vi får se.
19.Det er lett å se hvor striden kommer til å stå", mener Ap.avisen Oppland Arbeiderblad.
20.Det er merkelig at en gruppe som utgjør halvparten av befolkningen måtte vente så lenge, og det skal bli spennende å se om beslutningen var altfor dristig.
21.Det er nesten gripende å se hvordan løvetannen forsatt blomsterer mellom gravstedene, som den eneste blomsterhilsen fra et fjernt hjemland".
22.Det er skremmende å se at den jevne sovjetrusser fortsatt ingenting vet om Treholtspionasjen og utvisningen av fem personer fra Osloambassaden.
23.Det sterke kjønn" har begynt å vise tegn på svakhet som det er grunn til å se nærmere på.
24.Det var en gang" er eventyret om en liten pukkelrygget hest, og her får vi se ingen ringere enn Maja Plisetskaja og Vladimir Vassiljev.
25.Dog vil jeg sige Dig, at Du skal faa se din Hest om Du længes.
26.Du vet, i stedet for å se en politiker plante ett tre mens tusener ser på, så ville jeg heller se tusener plante tusener av trær, mens en politiker ser på !
27.Elevene bør kunne se tilbake på sin skolegang med en viss glede," slår Lexau eftertrykkelig fast, og det er det vel neppe noen som er uenig i ?
28.Et geni hvis like vi neppe noengang kommer til å se.
29.Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
30.Far ønsker å se barnebarna og dø hos oss," sier sønnen WolfRüdiger Hess, en 47årig bygningsingeniør bosatt i München.
Similar words

 
 

se as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) seseendesett
Indikative
1. Present
jegser
duser
hanser
viser
dereser
deser
8. Perfect
jeghar sett
duhar sett
hanhar sett
vihar sett
derehar sett
dehar sett
2. Imperfect
jeg
du
han
vi
dere
de
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sett
duhadde sett
hanhadde sett
vihadde sett
derehadde sett
dehadde sett
4a. Future
jegvil/skal se
duvil/skal se
hanvil/skal se
vivil/skal se
derevil/skal se
devil/skal se
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sett
duvil/skal ha sett
hanvil/skal ha sett
vivil/skal ha sett
derevil/skal ha sett
devil/skal ha sett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle se
duville/skulle se
hanville/skulle se
viville/skulle se
dereville/skulle se
deville/skulle se
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sett
duville/skulle ha sett
hanville/skulle ha sett
viville/skulle ha sett
dereville/skulle ha sett
deville/skulle ha sett
Imperative
Affirmative
duse
viLa oss se
derese
Negative
duikke se! (se ikke)
dereikke se! (se ikke)
Your last searches
se