Norwegian-Italian translation of sein

Translation of the word sein from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sein in Italian

sein
tidadjective in ritardo, tardivo
  generelladjective tardo
  tidadjective in ritardo, tardo, tardivo
  personadjective tardivo
  medisinadjective ritardato
  tidother in ritardo
Synonyms for sein
Derived terms of sein
Anagrams of sein
Similar words

 
 

More examples
1.Du er sein til pilgrim å vere, sier Randi til Arne.
2.Domsavsigelser, som etter tvistemålsloven skal skje umiddelbart, kan ta utrolig lang tid ved en sein domstol".
3.Kom aldri over skia - var for sein !
4.Det forutsetter at" Ordnung muss sein" i Polen.
5.Eg vonar, herr leiarskrivar, at dette vesle skrivet, som har vorte til ein sein kveld etter ein lang og hektisk dag, har letta noko samvetskvalene over kronene du gav i Afrikainnsamlinga før jul. Ikkje ver redd, dei vert rett brukte.
6.Sein Feins offisielle inntreden i nordirsk lokalpolitikk har bragt de konkurrerende unionistpartier nærmere hverandre enn på flere år.
7.Tekstforfatterne svimeslår mottagernes fantasi og assosiasjonsevne med sein skandaletabloidoppslag.
Your last searches