Norwegian-Italian translation of seint.

You were trying to translate the word seint from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Eg må skaffa meg ei fortid før det er for seint", sier den ene, og begge legger de i vei til fots til en dag i den byen som ingen kan forlate uten å ha fått musikk i hjertet.
2.Aldri for seint, det får du si til alle bydamene, utbasunerer bestemoren, som trener fire ganger i uken når hun er hjemme i den værbitte forstad mot vest.
3.Nå er det for seint å snu !
4.seint som i innstillinga til endringar i abortlova i 1978 formulerte Høgre seg klårt og markant for det motsette standpunkt av det partiet to år seinare gjekk inn for.
5.Det vart seint, ho hadde tenkt seg til å gå, og vart ståande ei stund ved vindauget for å sjå ned mot bygda.
6.Skuddene kom for seint og ble sendt i vei uten den store selvtilliten.
7.Tvert om, han var kjend for å vere ein godviljens mann, fekk folk til å tru at han tenkte litt seint, men godt.