Norwegian-Italian translation of selge

Translation of the word selge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selge in Italian

selge
foretakverb vendere la propria parte dell'impresa, vendere
  handelverb vendere, avere smercio, andare
Synonyms for selge
Derived terms of selge
Anagrams of selge
More examples
1.Når skinnet likevel bedrar, kan jeg ikke se noe i veien for å selge det før bjørnen er skutt.
2.Scandinavian Films" har en stand i festivalens viktigste trafikknutepunkt, den mest misunnelsesverdige plassering for dem som er ute for å selge filmene sine.
3.Sjøen for alle" er den største mønstring av sitt slag, og utstillerne hadde regnet med å selge varer for millioner av kroner.
4.Vi vil selge russerne hva det skal være så lenge de ikke kan skyte det tilbake.
5.Vil regjeringen selge statseiendom, må den ha samtykke av Stortinget".
6.Tom" kan tenke seg å selge det, sier Dahl.
7.Aksjene er efterhvert blitt såpass mye verdt at det kan være vanskelig å selge forretningen, hvis det skulle bli aktuelt.
8.Alternativet for Star Tour og Saga er å selge sine turer direkte, slik som Vingreiser og Tjæreborg gjør det.
9.Arne Treholt forsøkte den 8. mars 1978 å" selge" meg en historie om at USA hadde plantet nyhetstelegrammer i norske massemedier med sikte på å knekke daværende havrettsminister Jens Evensen.
10.Da jeg startet butikken, hadde jeg slett ikke tenkt å selge ferdige produkter, bare materiale til alle dem som hadde gått på kurs.
11.Da var det ikke lenger noen kjøpsrett, og jeg ba om å få selge når jeg ville, opplyser Wilhelmsen.
12.De nye leilighetene vi har planlagt, regner vi med å kunne selge i takt med byggingen, sier prosjektsjef Terje Heggedal i Furuholmen til Aftenposten.
13.De syv maleriene som er kommet til rette, er alle regnet som berømte og vanskelige å selge, sier Berg.
14.De ubåtene vi eventuelt kommer til å selge, vil bli opprustet til de krav man setter til slike båter i dag, sier Hammerstad.
15.Den nederlandske kontakten var svært interessert i det norske narkotikamarkedet og ønsket å selge stadig større partier.
16.Derfor er det viktig at det er mulig å selge eller kjøpe aksjer fort uten at man driver prisene, sier Balog.
17.Derfor tok vi kontakt med de tre store byrågruppene i Norge og signaliserte at vi kunne være interessert i å selge, opplyser Lunde.
18.Dersom det bare nevnes ord som tungmetaller, vil det være nærmest umulig å selge produktet, som efter min oppfatning er meget godt.
19.Dersom dette blir gjennomført, vil det bli langt lettere for oss å selge bensin igjen, fastslår daglig leder av Svinesund Autoservice Ole Larsen på Aftenpostens henvendelse.
20.Det bedrøvelige er at fritidsbåter kan registreres på to personer, slik at man ved å selge en part i båten, nærmest lar bruksretten gli over til en annen, sier havneformann Amvik på Solvik.
21.Det er aldeles ingen håpløs oppgave å lansere og selge norsk film i utlandet.
22.Det er ennå ikke tatt definitiv avgjørelse til om Staten skal selge, sier Selmer.
23.Det er godt å vite at man ikke behøver å tenke på å legge om eller selge forretningen, sier han.
24.Det er ikke mulig å selge 10 prosent dårligere råd for 10 prosent lavere pris.
25.Det er ikke noe spektakulært ved Kitaro eller hans musikk vi kan trekke frem, promovere og selge.
26.Det er innlysende at det er lettere å selge kunst som er vakker, men det jag lager må ha en spesiell mening, og komme fra hjertet.
27.Det er klart at det er et sterkt ønske fra oss som skal" selge" byen, at ikke butikkene benytter sommeren til å stenge tidlig.
28.Det er mye som tyder på at markedet for den type eierleiligheter som er på Hamang er i ferd med å bli bedre, og jeg tror ikke Byggholt vil måtte bruke like lang tid som vi på å selge, sier Krogsveen.
29.Det er nesten morsommere å vise frem dukkene enn å selge dem, synes Synnøve Wisting, som inspireres og påvirkes av andres begeistring.
30.Det er riktig at vi ikke har gjort noe spesielt for å selge disse merkene.
Similar words

 
 

selge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) selgeselgendesolgt
Indikative
1. Present
jegselger
duselger
hanselger
viselger
dereselger
deselger
8. Perfect
jeghar solgt
duhar solgt
hanhar solgt
vihar solgt
derehar solgt
dehar solgt
2. Imperfect
jegsolgte
dusolgte
hansolgte
visolgte
deresolgte
desolgte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde solgt
duhadde solgt
hanhadde solgt
vihadde solgt
derehadde solgt
dehadde solgt
4a. Future
jegvil/skal selge
duvil/skal selge
hanvil/skal selge
vivil/skal selge
derevil/skal selge
devil/skal selge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha solgt
duvil/skal ha solgt
hanvil/skal ha solgt
vivil/skal ha solgt
derevil/skal ha solgt
devil/skal ha solgt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle selge
duville/skulle selge
hanville/skulle selge
viville/skulle selge
dereville/skulle selge
deville/skulle selge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha solgt
duville/skulle ha solgt
hanville/skulle ha solgt
viville/skulle ha solgt
dereville/skulle ha solgt
deville/skulle ha solgt
Imperative
Affirmative
duselg
viLa oss selge
dereselg
Negative
duikke selg! (selg ikke)
dereikke selg! (selg ikke)
Your last searches