Norwegian-Italian translation of selskinn

Translation of the word selskinn from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selskinn in Italian

selskinn
generellnoun pelle di foca [f]
Similar words

 
 

More examples
1.En av de utløsende faktorer for at kommisjonen er dannet, ligger i EFs importforbud av selskinn fra 1. oktober 1983 til 1. oktober 1985.
2.På omvisningen må vi blant annet tråkke over selskinn og isbjørner til utsmykningen av åpningsarrangementet av Ishavsdagene.
3.Vi vil gjøre oppmerksom på at selskinn av denne type ikke er særlig slitesterk.
4.Christian Rieber forteller at hans firma, som fremdeles er den største mottager, foredlings og eksportbedrift når det gjelder selskinn, kun har to fangstskuter igjen.
5.Der vil man også drøfte markedssituasjonen, som for Norge bl.a. innebærer importforbud for selskinn i EFland.
6.Fenomenet avisen skildrer, er at stadig flere skiløpere fester enten selskinn eller et syntetisk stoff under skiene for å få feste i motbakker.
7.Norsk fiskeeksports problemer i EF, utviklingen av handelssamarbeidet EFEFTA efter Luxembourgerklæringen fra april ifjor, de fastlåste tilpasningsforhandlinger NorgeEF, EFs forlengede importforbud for selskinn og EFs antidumpingprosedyre.
8.Selskinn, elgskinn og reinskinn ble brukt under skiene her i landet i gamle dager.
9.Selskinn selges fremdeles i en viss grad i land i Europa, i Canada og Japan, men næringssituasjonen er alvorlig.
10.Tilsvarende er man på norsk side sterkt kritisk til at EF i høst har forlenget importforbudet for selskinn med fire år, til tross for at selbestanden ifølge vitenskapelige rapporter ikke er truet.
Your last searches