Norwegian-Italian translation of selvsikker

Translation of the word selvsikker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvsikker in Italian

selvsikker
atferdadjective sicuro di sé, pieno di fiducia
  oppførendeadjective deciso, sicuro di sé, sicuro, disinvolto, impertinente, troppo sicuro di sé, presuntuoso, baldanzoso
Synonyms for selvsikker
Derived terms of selvsikker
Similar words

 
 

More examples
1.Forbrytelsens element" heter hans metafysiske thriller meget mystifiserende, den skal gå i gobelinaktig Tarkovskijstil. von Trier er forresten slett ingen aristokrat, men så selvsikker at han på filmskolen ble tillagt tilnavnet" von", en tributt til den østerrikske filmskaperen Erich von Stroheim, mannen alle elsket å hate. von Stroheim var heller ikke adelig, men ytterst begavet.
2.Hvem er selvsikker nok til å påstå å vite hvilke handlinger som forener og støtter hverandre....
3.Gary Hart begynner å bli desperat, fastslo en selvsikker Walter Mondale imorges.
4.Hun er så selvsikker, så bestemt, så ærgjerrig og så villig til å jobbe hardt for å nå sine mål.
5.Jeg blir ofte oppfattet som selvsikker.
6.ANNI FRID LYNGSTAD, ABBAFrida, er fornøyd med en nyvunnen selvsikker modenhet.
7.Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
8.Da modernismen ennu var selvsikker, hevdet Jean Dubuffet at" kunsten skal skrike som en gal mann".
9.Den 41 år gamle Buhari, som fikk sin militære utdannelse delvis i Storbritannia, karakteriseres av vestlige diplomater som tøff, selvsikker, streng og dynamisk.
10.Den er tolerant, aksepterer den andre uansett, for den er ikke selvgod eller selvsikker.
11.Det handler iallfall om Hanna Schygulla som spiller selvsikker universitetslærer i tysk romantikk, som er gift med en teaterinstruktør.
12.Eigil kan nok være temmelig brå og selvsikker enkelte ganger, men jeg har aldri hørt at han virkelig er blitt uvenner med noen.
13.En selvsikker ung mann åpnet døren.
14.Geir Henæs, som avgjorde cupfinalen ifjor på en suveren selvsikker måte, hadde like mange, om ikke flere store chanser denne gang.
15.Han danser like bra som en James Brown og er like selvsikker hip og klesbevisst som en Michael Jackson.
16.Hun er intelligent, impulsiv på godt og vondt, utrolig selvsikker, bestemt, endog tverr.
17.Ifjor regnet jeg ut at jeg skulle kaste 67.06, og endte på 67.08, fastslår en selvsikker Ricky.
18.Ifølge Vogel, som beskrev Tsjernenko som en selvsikker mann med sterk vilje, var møtet åpent, fruktbart og kontruktivt.
19.Kampen på tribunen vinner vi, fastslår en selvsikker Yngvar Wernersen i Fredrikstad.
20.Kan hende var rytteren noe selvsikker akkurat mot slutten, og på flisbanen virker det som om man bør ri for fullt i hele løpet.
21.Lewis - stille, men ikke beskjeden ; selvsikker ute å være brautende - håndtertr onsdagens pressekonferanse med hundrevis av journalister like lett som han avfeier konkurrentene i løpebanen eller lengdegropen.
22.Og det gjorde selvsagt Johnson som en like selvsikker skøyteløper fra Canada, Gaetan Boucher, han annonserte sitt gull på 1000 og 1500 meter i god tid på forhånd.
23.Og sånn passe selvsikker.
24.Om Steffen Tangstad virker usedvanlig rolig og avbalansert foran denne kampen, så er det samme også tilfellet med Rodriguez ; rolig, selvsikker, rutinert.
25.Selvsikker.
26.Selvsikker og egenmektig opptrer han, men ikke helt uten humor, enten han skjeller ut ministre eller direktører, dommere eller politimestere, moderate fagforeningsledere eller usolidariske grubekolleger.
27.Vietnams mest verdensvante leder, selvsikker og velartikulert på flere sprog.
28.Han er selvsikker, han er sjarmerende, han er velinformert, og han er ikke redd for noe.
29.En dandy er en selvsikker selvmorder.
30.Jeg hører ikke til de mennesker som blir så lammet av skyldfølelse at de stilltiende godtar hvilken som helst anklage, sa han i en selvsikker tone.
Your last searches