Norwegian-Italian translation of selvsikkerhet

Translation of the word selvsikkerhet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvsikkerhet in Italian

selvsikkerhet
oppførendenoun aplomb [m (invariable)], sicurezza [f], disinvoltura [f], padronanza di sé [f], fiducia in se stesso [f]
Derived terms of selvsikkerhet
Similar words

 
 

More examples
1.Med etterpåklokskapens heslige selvsikkerhet som modererende faktor et sted i bakhodet, er vi kommet til at de i prinsippet har rett.
2.Vesentlig er også den selvsikkerhet vi lærerstudenter oppnår gjennom et så langt tidsrom.
3.120 spillejobber (ifjor) har nemlig gitt oss sceneerfaring og stilmessig selvsikkerhet.
4.Begge to er fulle av selvsikkerhet foran fredagens EMkamp mot den franske europamester Lucien Rodriguez.
5.Bortklippingen av kritiske bemerkninger fra Reagans tale og intervju er også et bevis for den nye selvsikkerhet Kina opptrer med internasjonalt.
6.De går løs på oppgavene med stor selvsikkerhet.
7.Den unge utfordrerens store styrke har bl.a. vært hans selvsikkerhet.
8.Det er en avvæpnende selvsikkerhet i uttrykket, nydelig formulerte sanger som Oneness Band tar vare på, kraftfullt og inderlig og likevel med en rytmisk luftighet som er ganske sjelden vare idag.
9.Det kreves mot og selvsikkerhet for å våge å servere rakfisk med kokte blåskjell !
10.Efter å ha lest Per Ståle Lønnings mange sleivspark og sett hans store selvsikkerhet, er det mitt ønske en gang å få stille ham spørsmål.
11.En 1619åring har ikke fått bygget opp en så stor selvsikkerhet at han eller hun er godt rustet til et sambo.
12.For Javid Aslam har ikke manglende selvsikkerhet vært noe problem, snarere tvertimot.
13.Han fikk imidlertid igjen sin berømte selvsikkerhet efter hvert, og kom med harde skyts mot Mondale.
14.Hognestad gikk, også efter Rahners romslige typeskjema, over streken ; han stilte ikke spørsmål til kirkelig selvsikkerhet, han lanserte en privat selvsikkerhet som kunne slå allverdens kirkemøter i svime.
15.Hoppere tenderer også mot å ha høy selvsikkerhet, til å være realistiske, kyniske, praktiske og av og til hardhudede og ubevegede.
16.Hun er i det hele tatt ganske utekkelig med all sin selvsikkerhet og - frodighet.
17.Lang tid uten jobb går ut over deres selvsikkerhet, sier faglig leder Romnæs.
18.Men bak masken av selvsikkerhet gjemmer seg en sjenert og ensom mann.
19.Mondale fremstår nå med en selvsikkerhet som han ikke har vist tidligere i dette interne oppgjør.
20.Selvsikkerhet er ingen mangelvare hos Houstonekspressen.
21.Gennadij Titov hadde en viss charme, men han gav meg inntrykk av å være et iskaldt menneske og en mann med stor selvbevisshet og selvsikkerhet, sa NRKmedarbeideren Jahn Otto Johansen som vidne i Treholtsaken igår.
22.Abdul smiler selvsikkert av det han nettopp har fortalt, en selvsikkerhet man får efter å ha kjempet i 12 år, blitt dømt til døden to ganger i det beryktede Polisharkifengselet - og overlevd.
23.Avregningen med filosofiske og politiske ideologier er påfallende summarisk i sin selvsikkerhet, og enda verre de nedlatende bemerkningene som skal avfeie kristendommens mulige bidrag.
24.Det gir selvsikkerhet og trygghet, og det er viktig for å klare seg.
25.Det resulterer lett i en falsk selvsikkerhet som kan få farlige følger.
26.En selvsikkerhet man får ved å ha Gud og rettferdigheten på sin side.
27.En slik frittalenhet og selvsikkerhet mottas ikke med entusiasme i FN, mener man bl.a. i svensk UD, efter hva Aftenposten erfarer.
28.Fire år har han brukt på å samle dette utvalget, som er helt up to date og presenterer en litteratur som plutselig og med stor selvsikkerhet har trådt frem på verdensarenaen på de siste totre årtier.
29.For første gang siden rettssaken begynte, viste hovedmannen Piotrowski visse tegn på at de belas tende uttalelser har rokket ved hans selvsikkerhet.
30.Foruten et utpreget sjakkblikk, har han også den nødvendige selvsikkerhet, men uten arroganse.
Your last searches