Norwegian-Italian translation of sende tilbake

Translation of the word sende tilbake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sende tilbake in Italian

sende tilbake
postverb spedire indietro
Synonyms for sende tilbake
Similar words

 
 

More examples
1.Den er kjent for Olavsstatuen skåret i tre fra 1200tallet, som Nationalmuseet i København snart bør sende tilbake til Norge.
2.Efter tallrike diplomatiske kontakter svarte så SydAfrika mandag med å erklære at man ikke ville sende tilbake til Storbritannia fire sydafrikanere som er tiltalt ved en britisk domstol for ulovlig våpeneksport fra Storbritannia til SydAfrika.
3.Ekspeditører i det aktuelle området sier at man på det verste har måttet sende tilbake en hel kasse melk i retur til meieriet.
4.Ifølge en grenseavtale mellom SovjetUnionen og Finland fra 1960 er finnene forpliktet til å sende tilbake alle sovjetiske borgere som har et kriminelt rulleblad.
5.Igår kveld benyttet Kinnock anledningen til å fortelle president Ronald Reagan at en ny britisk arbeiderpartiregjering ved første og beste anledning vil sende tilbake til USA de nylig utplasserte krysserraketter.
6.Langslet uttrykte glede over at Nordiska Museet er villig til å sende tilbake store deler av sine samlinger av norsk folkekunst, og han regnet med at overføringen vil være fullført i 1987.
7.Man mistenker regimet for å forsøke å presse de tre til å komme hjem eller å få dem til å sende tilbake penger ved å ta familiemedlemmer som" gisler".
8.På USAs dagsorden stod ett eneste punkt : spørsmålet om å få sende tilbake omkring ett tusen særdeles uønskede kubanere fra USA.
9.Storbritannia tilbyr også å sende tilbake levningene av 300 argentinske soldater som falt under kampene våren 1982.
10.USA har forgjeves forsøkt å sende tilbake til Cuba pasienter fra mentalsykehus og kriminelle som Castro simpelthen eksporterte til USA sammen med andre flyktninger i 1980.
11.USA vil i løpet av de nærmeste måneder trolig sende tilbake til Cuba drøyt 2500 kriminelle og sinnslidende kubanere som kom til USA under masseutvandringen i 1981.
12.Den militære situasjon i det norske prosjektområdet er litt mer avklaret enn tidligere, men det er foreløbig ikke tilrådelig å sende tilbake norske kvinner og barn.
13.Det er dette kravet om ytterligere bevilgningsvekst som departementet har måttet sende tilbake.
14.Efter endel henvendelser og brevveksling sa firmaet seg enig i å sende tilbake til skolen 1650 kroner som erstatning for de påklagede genserne.
15.Fine restauranter vil i fremtiden ha skinninnbundne Colakart og folk vil forsøke å imponere sine partnere ved å sende tilbake til kjellermesteren flasker hvis innhold ikke holder mål.
16.Formannskapet besluttet å sende tilbake til bygningsrådet til fornyet behandling reguleringsplan med bestmmelser for gnr. 194, bnr. 1, Ljan, som reguleres til byggeområde for boliger og friområde.
17.Men dette er bare en brøkdel av de veldige gjenstandsmengder som Nordiska Museet nå vil sende tilbake for deponering i Norsk Folkemuseum.
18.Redman oppfordret Israel til straks å sende tilbake alle dokumenter de har fått gjennom Pollard.
Your last searches