Norwegian-Italian translation of senete

Translation of the word senete from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senete in Italian

senete
kjøttadjective fibroso, tiglioso
  kroppadjective asciutto
Anagrams of senete
Similar words

 
 

More examples
1.Den sterke og senete ryggen drar rugg efter rugg over båtripa.
2.Eidsivaaksjene har i de senete dager vært omsatt til rundt 1200 kroner.
3.Selv kan han umulig spise noen av bokens mange lekkerbiskener, mager og senete som han er.
Your last searches