Norwegian-Italian translation of sentralisere

Translation of the word sentralisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sentralisere in Italian

sentralisere
generellverb centralizzare
More examples
1.Sett fra et forbrukersynspunkt er det beklagelig at Det Beste skal sentralisere sin skandinaviske virksomhet til Stockholm.
2.A / S Kristian Jebsens Rederi i Bergen ønsker å effektivisere og sentralisere befraktning og markedsføring.
3.De fleste fagfolk ønsket å sentralisere sykehusene, mens politikerne ønsket det motsatte.
4.Det vil ta lang tid å sentralisere alle narkotikalagre, dette er årsaken til at lageret i Ådal ikke er flyttet.
5.Det vil vel koste litt ekstra i telefonutgifter for vedkommende, sier Fristad og lover at selvom det ikke vil lykkes å sentralisere hittegodsekspedisjonen, skal det ihvertfall bli tatt initiativ med det aller første for å få månedskortene som idag står i hyllene på Kirkeristen avsendt til eierne.
6.Firmaets ledelse har fått beskjed fra moderselskapet Readers Digests hovedkontor utenfor New York at man ønsker å sentralisere store deler av bokutgivelsene i Norge, Sverige og Danmark til Stockholm.
7.I noen tilfeller er det naturlig å sentralisere tilbudene til et rikssykehus.
8.Ikke for å sentralisere og tappe våre faglige grunnenheter for deres sårt tiltrengte ressurser på området, men for å skape grunnlag for et miljø som kan stimulere og virke støttende og inspirerende tilbake på fagmiljøene i de ulike fakulteter og institutter, sa rektor Inge Lønning.
9.Istedenfor å sentralisere legene, kan man kanskje heller utstyre distriktslegene med billedtelefonisk kontakt med Rikshospitalet, sier Nymo.
10.Efter hva Aftenposten forstår, pågår det også forberedende drøftelser om det på lengre sikt også er hensiktsmessig å sentralisere både det oppsøkende ungdomsarbeidet, tiltakskjeden og barnevernet i én og samme etat.
Similar words

 
 

sentralisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sentraliseresentraliserendesentralisert
Indikative
1. Present
jegsentraliserer
dusentraliserer
hansentraliserer
visentraliserer
deresentraliserer
desentraliserer
8. Perfect
jeghar sentralisert
duhar sentralisert
hanhar sentralisert
vihar sentralisert
derehar sentralisert
dehar sentralisert
2. Imperfect
jegsentraliserte
dusentraliserte
hansentraliserte
visentraliserte
deresentraliserte
desentraliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sentralisert
duhadde sentralisert
hanhadde sentralisert
vihadde sentralisert
derehadde sentralisert
dehadde sentralisert
4a. Future
jegvil/skal sentralisere
duvil/skal sentralisere
hanvil/skal sentralisere
vivil/skal sentralisere
derevil/skal sentralisere
devil/skal sentralisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sentralisert
duvil/skal ha sentralisert
hanvil/skal ha sentralisert
vivil/skal ha sentralisert
derevil/skal ha sentralisert
devil/skal ha sentralisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sentralisere
duville/skulle sentralisere
hanville/skulle sentralisere
viville/skulle sentralisere
dereville/skulle sentralisere
deville/skulle sentralisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sentralisert
duville/skulle ha sentralisert
hanville/skulle ha sentralisert
viville/skulle ha sentralisert
dereville/skulle ha sentralisert
deville/skulle ha sentralisert
Imperative
Affirmative
dusentraliser
viLa oss sentralisere
deresentraliser
Negative
duikke sentraliser! (sentraliser ikke)
dereikke sentraliser! (sentraliser ikke)
Your last searches