Norwegian-Italian translation of separere

Translation of the word separere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

separere in Italian

separere
forhørslederverb lasciarsi, separarsi, rompere
  folkverb separarsi, dividersi
  kjemiverb separare
  skilleverb dissociare, separare
Synonyms for separere
Similar words

 
 

More examples
1.Det er dermed et helt nytt veisystem som anlegges, der kommunen forsøker å separere gående og syklister fra biltrafikken.
2.Det må virke som et tilbakeskritt å separere søkerne på bakgrunn av forskjellige utdannelsesveier, hvor fordypningsnivået ble ensidig preferert.
3.Et klassisk eksempel på kjemi og fysikk hånd i hånd for å separere atomer efter deres kjemiske egenskaper og tyngde.
Your last searches