Norwegian-Italian translation of sete

Translation of the word sete from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sete in Italian

sete
kroppnoun posteriore [m (informal)], deretano [m], sedere [m (informal)], chiappe [fp (informal)]
  foretaknoun sede [f]
Synonyms for sete
Derived terms of sete
Anagrams of sete
Similar words

 
 

More examples
1.Dette medfører at prisen pr. sete stiger med 16 prosent, noe som igjen får økonomiske konsekvenser for oss, sier styreformann Øie.
2.Er det skuffelsen over at biskopen fikk sete i Molde i Romsdalen som medvirker til at det nå for alvor skal bli aktiviter rundt din kongstanke, Asbjørn Skotte ?
3.Et ledig sete kan jo ikke koste så mye, sa han, og forøvrig satte spørsmålstegn ved behovet for å ha et stort interskandinavisk selskap som SAS for enhver pris.
4.Hindusjåvinister har lynsjet uskyldige barn, kvinner og menn, mens politiet har stått og sett på, heter det i en pressemelding fra organisasjonen, som har sete i New York og angivelig har 10 000 medlemmer.
5.Hjemmet har fått en ny betydning som sete for enhet i menneskenes liv idag, da hver enkelt sprer seg på så mange aktivitetsområder.
6.Hvis man kniper sete og mavemuskulatur, får man en riktig stabilisering av bekkenet og korsryggen, noe som er vesentlig for de fleste øvelser.
7.Livbåtene er overbygget og har et sete utstyrt med sikkerhetsbelte til hver.
8.Presidentens sete er det mest nedslitte av alle de røde skinnsetene i Stortinget, og må trekkes om i likhet med omtrent halvparten av representantenes stoler.
9.Vi er meget glade for at SAS påtok seg å frakte pandaen gratis for oss, og attpåtil gi den eget sete.
10.Akademiet har sete i Uppsala, Sverige.
11.Blant annet skal sete og rygg gjøres mykere.
12.Bord i grelle farver og med vinkler man aldri har sett ma ken til, stoler som neppe gir støtte til hverken rygg eller sete, lamper som minner om maskindeler eller kanskje om sinte diskoteklys.
13.Byen kom derefter til å symbolisere båndene mellom senantikken og den tidlige middelalder, og ble sete for en av de kirkefyrstene som gjennom et årtusen var med på å velge den tyske keiser.
14.Calvin, Rousseau, Henri Dunant - navn som inspirerte USAs president Woodrow Wilson til å foreslå nettopp Geneve som sete for Nasjonenes Forbund i 1920.
15.Da er det godt at Pappiret allerede holder et fast jerngrep om parkbenkens sete.
16.Da han tok sete i Stortinget i 1945, bidro han mer enn noen annen til å skape åpning for sitt parti til å komme ut av enklaven på Vestlandet, og bli landsomfattende.
17.De har tatt sete i FN, og de har fått sine nasjonale olympiske komiteer.
18.De to store vesttyske firmaene Krupp og Klöckner skal fra 1. januar 1985 slå sine stålavdelinger sammen med det australske råstoffselskapet CRA, og danne et nytt, stort stålkonsern med sete i Bochum i Ruhrområdet.
19.De tre falskmyntere, med sete i New York, ble tatt før de hadde fått satt i gang produksjonen.
20.De tre falskmyntere, med sete i New York, ble tatt før de hadde fått satt i gang produksjonen.
21.Den forfinede del av hjernen som er spesielt fremtredende hos mennesket, og som er sete for en rekke høyere mentale aktiviteter.
22.Den katolske biskopen, som har sete i Bulawayo og som hele tiden har fulgt utviklingen på nært hold, sa at befolkningen i Matabeleland idag frykter regjeringsstyrkene i langt høyere grad enn hva de frykter ZAPUdissidentene.
23.Den skal være lys, det skal ikke lukte vondt der, og så skal det være et sete å sitte på hvis man må vente på noen som ikke er kommet hjem ennå.
24.Den tidligere president er en av direktørene i organisasjonen, som har sitt sete i Georgia.
25.Denne forening er den norske avdeling av WMA hvis internasjonale sete er i Canada.
26.Der Nidaros fikk den norske erkebiskopen sitt sete i 1152.
27.Der ble han i hele 15 år, men i mellomtiden fikk han også sete i politbyrået, partiets øverste organ (1973) efter en periode i politbyråets venteværelse, det vil si som kandidatmedlem.
28.Der har Schmidt sete, som sitt eneste tillitsverv i SPD.
29.Deres Labourparti gjorde et normalt godt valg, efter tilbakeslag i 1979, og erobret 15 av de konservatives plasser - noe som også betyr at flere EFmotstandere tar sete i EFparlamentet.
30.Det er et tankekors at så få alderspensjonister har sete i helse og sosialnevndene når rammen på denne sektor skal fordeles.
Your last searches