Norwegian-Italian translation of sett

Translation of the word sett from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sett in Italian

sett
bruknoun modo [m], maniera [f]
  oppførendenoun modo di fare [m], comportamento [m], modo di comportarsi [m], condotta [f]
  visnoun maniera [f], modo [m], modalità [f (invariable)]
Synonyms for sett
Derived terms of sett
affektert sett, anisette, ansett, ansette, ansette personale til, ansettelse, tilsidesette, sette avsted igjen, gjeninnsette, gjeninnsettende, avsette, forsettlig, rosett, båndrosett, sette karakter, sette sammen en gruppe, bli oversett, sette håndjern på, bortsett fra, bosette seg, bosette seg i, bosette seg igjen, byggesett, falsett, fasett, fastsette, fastsette prisen på, oversetterfeil, foresette seg å, forsettelig, forsette i ufordelaktig leie, forsette i raseri, forsette seg i gjeld, fortsette, fortsette å arbeide, fortsette å prate om, fortsette med, fortsettende, forsettning, forutsette
har man sett på maken, sammensette, hovedsakelig sysselsettelse, pantsetter, stort sett, ispørresette, innsette, innsette i embete, innsettelse, innsette i parentes, iscenesette, iscenesettelse, kassett, kassettdeksel, kassettspiller, kunsten å sette opp blomster, korsett, landsette, lansett, marksetting, motsette seg, nedsette, nedsettende, uforutsett, omsette, oversette, oversette feil, oversetter, oversetting, sett og vis, pantsette, pinsett, plante med settepinne, prisnedsettingsauksjon, prissette, sett å gå på, sett å snakke på, sette, sette av, sette ild på, sette en krone på, sette fart på, sette fast, sette fast på, sette fingeren på, sette full fres, sette høyt, sette i fengsel, sette i gang, sette i halsen, sette i knipe, sette i land, sette i lære, sette i seg, sette som mindreverdig, sette i gang med, sette sammen, sette inn, sette inn alle sine krefter, sette i parentes, sette i vei, sette krøk for, sette lapp på, sette merke på, sette et problem i hodet på noen, sette ned, sette på, sette på frifot, sette på hard prøve, sette på en hard prøve, sette på prøve, sette på rett plass, sette på seg, sette på beskyttelsesomslag, sette på tronen, sette sammen en jury, sette seg, sette seg godt til rette, sette seg i, sette seg over, sette seg på huk, sette seg tilbake, sette seg opp mot, sette spor hos, sette tilbake, sette tillit til, sette til side, sette opp, sette opp mot, sette ut, sette pris på, setter, setting, settpinne, sjøsette, spermasetti, spermasetthval, setteunderlag for kjeler, synsett, syresette, sysselsette, sysselsetting, tale nedsettende om, talesett, tapetoppsetter, tilrettesette, tilrettesettelse, tilsette, trendsetter, under forutsettning at, under forutsettning av, unnsette, oppsetting, utsette, utsettelse, utsetting, utsette for, utsette for fare, være fartssetter for, verdsette, vannklosett, bannsette, besette, bisette, bosette, busette, dokksette, fasettere, foresette, framsette, grunnsette, hensette, hitsette, irettesette, iverksette, knesette, kringsette, kverrsette, motsette, oppsette, settle, skråsette, skyldsette, steinsette, stålsette, anisett, ansettelsesforhold, avsettelse, besettelse, betalingsutsettelse, bisettelse, det å sette bindestrek, fastsette på forhånd, fortsett, fortsettelse, forutsett, fremsette, grafisk oppsett, ikke omsettelig, insette, irettesettelse, istandsettelse, istandsetting, korsettatelier, korsettforretning, landsetting, Massachusetts, nedsettelse, omsettelig, oppsett, oversettbar, oversettelse, sett forfra, sett nedenfra, sette arr, sette bindestrek, sette garn, sette i forbindelse med hverandre, sette i klammer, sette i kloster, sette i stand til, sette imellom, sette kurs, sette kurs mot, sette mot i, sette opp farten, sette oppslag, sette prikker, sette på gata, sette på håndjern, sette seg fore, sette seg opp, sette skilletegn, sette slå for, sette spørsmålstegn ved, sette under tiltale, snakke nedsettende om, steinsetting, tannsett, tegnsetting, tilbakesettelse, tilsidesettelse, uansett, uomsettelig, usett, utsette seg for, utsettes, vel ansett, verdsettelse, verdsetter, være ansett, målsetting, forsett, tilsetting, fasettert, sette på gullstol, sette ut av kraft/funksjon, sette ut i livet, velsett, sette en stopper for, klosett, setter seg på bakbeina, sette horn på, besettende, fasettøye, fasettøyne, kassettbånd, sette seg i gjeld, sette huset på ende, gjøre/sette i stand, sette i stand, sette på spill, iverksetting, sette trenden, være trendsetter, indre sett
Anagrams of sett
Examples with translation
Jeg møtte min venn som jeg ikke hadde sett på tre år.
Similar words

 
 

More examples
1.17. mai sett med franske øyne" er utstillingens tema, og mannen bak den er Georges B. Simacourbe - kjent fotograf og innehaver av den eftertraktede Prix Michel Ange.
2.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
3.Amerikansk kunst har til dags dato ikke bidratt til noe (som vi kan bli beriket av)", og" i arkitekturen er det på sett og vis analoge tilstander".
4.Andropov var verdens mest usynlige mann siden han sist ble sett offentlig i august i fjor.
5.Antifascister" betød i datidens sprogbruk stort sett kommunister.
6.Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
7.Blostopp" består stort sett av nåværende og tidligere elever på Haug skole i Bærum.
8.Dagen efter" er den katastrofefilmen som er sett av flest mennesker, enda filmhistorien er full av denslags.
9.De endringer i distriktspolitikken vi har sett den siste tiden må langt på vei være en like stor belastning for Sp. og Kr.F. som sysselsettingsproblemet", mener stortingsrepresentant Mons Espelid.
10.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
11.De kristne grunnverdier knyttes i vår kulturkrets nært sammen med det sett verdier om mennesket og forholdet mellom mennesker som er overlevert oss gjennom den kristne tradisjon.
12.De reformer som har hatt betydning for utformingen av det norske velferdssamfunnet er stort sett kjempet igjennom med Høyres motstand.
13.Debatten i Stortinget om retningslinjene for fiskeripolitikken var meget positiv, sett fra fiskeindustriens side.
14.Den hadde vi da kirken stort sett var eneste påvirkningsfaktor, og samfunnet var kulturelt ensartet i motsetning til vår tid.
15.Den som har sett redselen hos de små barna, kan aldri glemme det.
16.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
17.Den utviklingen vi har sett gjennom de siste ti år, ser ut til å fortsette, med sterkere økning enn gjennomsnitt for tyverier, skadeverk og narkotikaforbrytelser.
18.Denne har vi sett, mor.
19.Departementet vil imidlertid først ta standpunkt til om politiet bør gis adgang til romavlytting i narkotikasaker når man har sett høringsinstansenes syn".
20.Det faktiske forhold er at det totalt sett har vært en betydelig realvekst dvs. en vekst utover kompensasjon for prisstigningen - i kulturbevilgningene efterat regjeringen Willoch overtok.
21.Det nye rådhuset i Chicago synes han er" den smukkeste Bygning" han har sett," Granitstenen er saa skinnende blankpoleret, at vi gik og speilede os i den...
22.Det vi har sett her, åpner interessante perspektiver.
23.Dette er det største verden har sett !
24.Dette var stort sett det eneste den amerikanske treneren Lou Vairo hadde å si på pressekonferansen efter 33kampen mot Norge.
25.Drøbakdilten" som arrangementet heter, vil stort sett følge mønsteret fra tidligere år.
26.Dynastiets" avsnitt nummer fire ble sett av 3 298 200 seere, ifølge undersøkelser.
27.Døde spor" er produsert av NRK / Bergen, og stort sett gjorde de medvirkende det rollene krevet av dem.
28.Eller innadvendte melodramaer som" Kramer mot Kramer", klager herrene strengt, de hadde nok helst sett at deres berusende ungdom hadde fortsatt noe lenger.
29.En av de fineste fiolinister verden har sett"," den fremste blant dagens utøvere"," fiolinistenes konge", er blant de karakteristikker kritikere har grepet til for å uttrykke sin begeistring over Perlmans virtuose og varme spill.
30.En gang i uken har jeg kuttet ut enhver form for sysselsetting og sosialt samvær og spent sikkerhetsbeltet i sofakroken og sett og lyttet med både kropp og sjel.
Your last searches