Norwegian-Italian translation of sette i gang med

Translation of the word sette i gang med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette i gang med in Italian

sette i gang med
planverb attuare, mettere in atto
  idéverb mettere in pratica
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede i 1973 foreslo vi for NIF å sette i gang med dopingtester, for allerede da merket vi problemet.
2.Det hadde ikke vært noen sak å sette i gang med et slikt videoprosjekt for dyktige og velutdannet ungdom.
3.Det vil skape helt uholdbare forhold hvis næringslivet til stadighet skal sette i gang med slike tiltak uten å konferere med idrettens egne organisasjoner.
4.Men er det det ikke farlig å sette i gang med trening efter 30 år i godstolen ?
5.Spøkefullt heter det i bransjen at det er lettere å sette i gang med vaktselskap enn pølsebod.
6.Vi håper naturligvis å få penger til å kunne sette i gang med skolekonserter i de fylkene som ikke har det, men foreløbig er det status quo på den fronten, sier skolekonsertsjef Leif Brustad i Rikskonsertene.
7.Vi skal sette i gang med dette i løpet av høsten, sier Braastad.
8.Antikvitetshandlersken mente det var fra 1700tallet, men kjøperen syntes han hadde sett en renessansehjelm på en av soldatene bak Kristusfiguren og bestemte seg for å sette i gang med detektivarbeide.
9.Byggherren må sende melding til bygningsvesenet, men derefter kan han umiddelbart sette i gang med byggearbeidene.
10.Cresco, Trondheim, har fått tillatelse til å sette i gang med et feriekontokort og et kort som betegnes Cresco Card.
11.Da de ansatte ved sykehjemmet fikk gehør for ideen om å bygge om betjeningsboliger til kolletiv for eldre, kunne man sette i gang med arbeidet øyeblikkelig.
12.De tre som bor på Engersbråten regner med å bli boende, og vil sette i gang med jordbruk når telen slipper taket.
13.Dermed slår vi to fluer i et smekk ; vi blir bedre dommere og vi skaper et fint miljø, sier Terje Tidemann Johansen - en av mange som har gjort det mulig å sette i gang med fotballturneringen" Best i byn", og som er med på å gjøre det mulig for Oslo Fotballkrets å gjennomføre sitt enorme spilleprogram.
14.Det er bedre å vente på dette arbeidet enn å sette i gang med spørsmålet på egen hånd.
15.Det er liksom ikke bare å sette i gang med å føde heller.
16.Det var dystre fremtidsperspektiver med stor arbeidssløhet, og kvinnene fant ut at de måtte sette i gang med noe på egen hånd.
17.Ellers ødelegger du mulighetene til å komme videre fremover, sier han tenksomt i en oppsummering som kanskje spesielt er myntet på dem som vurderer å sette i gang med egen virksomhet.
18.En 67åring fra Snarøya skal sette i gang med fellestrening for folket der ute - hun vil henge opp lapp på butikken, sier Gudrun Pasternak.
19.Før dette rakk imidlertid representanter fra Televerket i Oslo og Teledirektoratet å opplyse at utstyr for radiosendingene er bestilt, at dette vil ta noen uker, men at man i løpet av kort tid kan sette i gang med improvisert utstyr.
20.Hva trenger man av utstyr for å sette i gang med lokalTV ?
21.Hvis det går iorden, vil vi kanskje kunne sette i gang med fotostrålingsterapi i løpet av et år.
22.I denne gamle, men velholdte trebygningen i Løten håper Kvinneuniversitetet å kunne sette i gang med forskning og undervisning.
23.Idag kan hvem som helst sette i gang med salg og utleie uten kommunal godkjennelse.
24.Ifølge direktør Kjartan Festøy er det aktuelt å sette i gang med 45 kummer, hver på 50 kvm.
25.Initiativtageren, KnutIvar Mork skal, i forståelse med Reisetrafikkforeningen, være klar til å sette i gang med charterturer pr. LandRover innover i de dype skoger.
26.Kanskje skulle skofabrikantene i stedet sette i gang med gummiert sandbelegg på sålene - som en service til oss alle ?
27.Klubbstyret vil denne uken sette i gang med å lete efter eventuelle samarbeidspartnere, melder NTB.
28.Lubbers ga en klar antydning om at Nederland kanskje aldri vil utplassere NATOs nye krysserraketter, til tross for at Haagregjeringen 1. juni kunngjorde at den vil sette i gang med utplassering i 1988.
29.Man vil også sette i gang med å ta tuberkulinprøver av besetninger som har hatt kontakt med den syke besetningen.
30.Men Kirkedepartementet mener likevel at man allerede nå kan sette i gang med å forberede overføring av myndighet til Kirkemøtet på endel nye områder.
Your last searches