Norwegian-Italian translation of sette sammen

Translation of the word sette sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette sammen in Italian

sette sammen
konstruksjonverb montare, mettere insieme, assemblare
  tekniskverb montare
  tilvirkeverb fabbricare, produrre, costruire
Synonyms for sette sammen
Derived terms of sette sammen
Anagrams of sette sammen
Similar words

 
 

More examples
1.Det er nedverdigende for lånekunder å måtte gå fra sted til sted for å sette sammen sitt boliglån.
2.Det kunne jo være en tanke å sette sammen kortfilmer og annet til programmer som versjoneres på de store kultursprogene.
3.Litt av et 5000meterfelt arrangørene Bislettalliansen har klart å sette sammen.
4.Alderen har hun sjelden villet røbe, men forlagsredaktør Renate Seydel, som har brukt to år på å sette sammen boken vi siterer fra, har funnet dåpsattesten fra BerlinSchöneberg.
5.Både fordi en lånesøker må løpe rundt til en rekke forskjellige institusjoner for å sette sammen en lånepakke, og fordi rente og avdragsvilkårene er såpass harde at mange ikke klarer dem, sa boligpolitisk rådgiver i kommunaldepartementet, Kari Garmann.
6.Både salat og rakfisk, som var undertegnedes forrett sammen med blåskjellene, bar preg av fremragende råvarer og sikker evne til å sette sammen forskjellige smaksinntrykk.
7.De ser på tidligere og nåværende registrering og får innblikk i muligheten for å koble, det vil si, sette sammen opplysninger fra forskjellige registre.
8.Den enkelte skole får også rett til å sette sammen personalet ut fra behov og særpreg.
9.Deres oppgave er å sette sammen mest mulig slagkraftige landslag utfra det som finnes av utøvere innen riket.
10.Derimot er de engstelige for konsekvensene av at den samme Reagan vil få makt til å sette sammen en konservativ høyesterett.
11.Derimot skal Sveriges Radio, uavhengig av NRKs program, sette sammen høydepunktene fra Nordvisjonssendingene gjennom 25 år, i en egen sending.
12.Derved hadde vi muligheter til å sette sammen et program med en viss bredde.
13.Dessuten har han god koordinasjon, og evnen til å sette sammen nye kombinasjoner.
14.Dessuten sikres eierne gjennom råds og styringsstrukturen, retten til å sette sammen styret slik de ønsker.
15.Det er opp til det enkelte kabelselskap å sette sammen sin tre timers" pakker".
16.Det virker den dag idag ufattelig hvor den knapt 30 år gamle Brahms på egen hånd kunne sette sammen bibeltektster på en slik måte at det for alle tider vil være den aller beste preken som noen gang er holdt om livet, det forgjengelige og håpet bak døden.
17.Efter valget i 1987 blir det nok flere som tenker seg godt om når de skal sette sammen underutvalgene til kommunestyrene.
18.Eller fyrstikkesken som jeg sliter med å sette sammen slik at eskekomponenten glir inn i hylsekomponenten ?
19.Folk pusher på meg for å sette sammen et band og gi konserter.
20.Fremstillingen baserer seg på enkeltobservasjoner og oppfatninger som kan sette sammen til et slags helhetssyn.
21.Han har brukt sin økonomiske uavhengighet til å sette sammen et show hvor bare det beste er godt nok.
22.Han skal kunne sette sammen forsikringspakker hvor Vesta og amerikanske forsikringsselskaper inngår.
23.Han understreker imidlertid at den viktigste forutsetning for at Furusetkollektivene nå kan gi alkoholikere en tryggere eksistens på nivå med et rehabiliterende hybelhus, er at man klarer å sette sammen stabile beboergrupper.
24.Hegnar opplyser at styret i avisen har sendt et brev til aksjonærene hvor det heter at man fraråder salg, og hvor det opplyses at styret vil sette sammen en gruppe som kan kjøpe aksjene for å bevare avisens uavhengighet.
25.Her kan elevene selv sette sammen pensum (det foreskrevne antall sider) fra et kompendium som inneholder både offisiell og alternativ informasjon.
26.Hjemme i garasjen står nemlig en Porsche som han er i ferd med å sette sammen av deler fra det ganske land.
27.Hun er i ferd med å sette sammen forskjellige nyanser i hvitt til en genser.
28.I schäferhundklubben anmodes oppdretterne om å unngå å sette sammen linjer der feil forekommer på begge sider.
29.Ideen drøftes ved Televerkets forskningssenter, og det ville åpne for de helt store mulighetene dersom man kunne sette sammen en" klasse" av åtteti elever med sammenfallende interesser, kanskje fra alle kanter av landet, som møttes med en fjernlærer og fikk drøftet sine problemer i et slikt" telefonseminar".
30.Ideen er her å sette sammen forskjellige tilbud om opplæring og arbeide på en måte som er tilpasset lokalsamfunnets behov.
Your last searches