Norwegian-Italian translation of sette seg tilbake

Translation of the word sette seg tilbake from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sette seg tilbake in Italian

sette seg tilbake
avkoblingverb sistemarsi, accomodarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Derfor bør de to stridende parter, med tverrpolitisk støtte bak hver falanks, sette seg tilbake til avslappede og forpliktende drøftelser i Samarbeidsutvalget.
Your last searches