Norwegian-Italian translation of setter

Translation of the word setter from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

setter in Italian

setter
typografi - mannnoun compositore [m]
  typografi - kvinnenoun compositrice [f]
  trykning - mannnoun compositore tipografico [m]
  trykning - kvinnenoun compositrice tipografica [f]
Derived terms of setter
Anagrams of setter
Examples with translation
Jeg setter meg ikke urealistiske mål.
Jeg setter meg realistiske mål.
Similar words

 
 

More examples
1.Akkurat der setter desverre statsministeren seg på bakbeina.
2.Arbeidsformidlingen banker på" er en landsomfattende aksjon arbeidsmarkedsetaten nå setter i gang for å bedre kontakten mellom arbeidsgiverne og Arbeidsformidlingen.
3.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
4.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
5.De uavlatelige gravearbeider i Oslo sentrum setter godtfolks tålmodighet på urimelig store prøver.
6.Det er et faktum at kirken i ØstTyskland virker_ som salt i samfunnet og setter preg på det med sitt imponerende omsorgsarbeide og sin åndskraft.
7.Det folkelige" har nemlig opplevet en ny renessanse på de tyske scener, og i München er det nettopp skapt et folketeater, som man gjør regning med kan bli noe av en" trend setter".
8.Efter mitt skjønn skal det nytte å gjøre en ekstra innsats for å nå mål som en setter seg.
9.Er De for eller imot at våre politikere setter i gang bedrifter og holder dem i gang ved statsbidrag ?
10.For å unngå dette tar jeg små solbærkvister og setter dem rundt rosebuskene.
11.Generelt vil jeg si at det også er en fordel at man setter seg inn i utvalgets innstilling før man uttaler seg så kategorisk.
12.Grease"musicalen som vi setter opp i samarbeide med Tone Lind Jørgensen til sommeren har vi avertert med bestillingskupong i annonsen, slik at folk kan slippe å stå i kø.
13.Han mente også at hvis man idag setter spørsmålstegn ved Jaltaavtalen - der de allierte i 1945 ble enige om Tysklands deling -" da representerer dette en langt større fare enn dagens atomarsenaler".
14.Han sprenger ikke verden i filler : han setter den i parentes.
15.Havjo" som tilhører rederiet Havtor Management vil bli liggende i Bahrein i seks dager før det trolig setter kursen mot Australia.
16.Hva er grunnen til at vi ikke setter erfaringene våre i system ?
17.Hybelkjøkkenet" setter pris på snadrete oppskrifter fra den som kan.
18.Høye boutgifter og lave begynnerlønninger setter store grupper nyutdannede i en svært vanskelig situasjon.
19.Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
20.Laban" setter sin tillit til Torbjørn Nilsson som endelig er tilbake på landslaget.
21.Når De setter venstre fot frem, skal høyre arm frem.
22.Når den gigantiske revykunstneren Elisabeth Granneman lager sitt infamt morsomme portrett av en nordmann og verdenspianist alle kjenner og mange setter pris på, da skjer det til toner av Griegs norske danser og amollkonserten og sogar til åpningen av Tsjaikovskijs bmollkonsert.
23.Når nettene blir lange og kulda setter inn" - vet en aldri - sier Karl Langli.
24.Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor...
25.Release" er en bossa som setter en i prebacharachstemning.
26.Slipset setter farge på mannens relativt grå kledesdrakt.
27.Sommertreff i Nevlunghavn" blir et lite gjensyn med sommer og sol før vinterstormene for alvor setter inn, også i Nevlunghavn.
28.Støtte" og salg av sine tjenester setter dem bare sjelden i stand til å leve av sitt yrke.
29.Trollmannen" personlig, Leif Hellum rister oppgitt på hodet over disse uverdige kjøretøyer og setter seg tilrette på sin Harley Davidson, Electra Ride...
30.Vakker jazz fra Stan Getz" skrev Arvid Genius, og det setter jeg jo pris på.
Your last searches