Norwegian-Italian translation of sikte

Translation of the word sikte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sikte in Italian

sikte
generellverb stacciare, setacciare
  kandidaterverb vagliare, passare al vaglio
Synonyms for sikte
Derived terms of sikte
Anagrams of sikte
More examples
1.Aksjon Gunnar" tok sikte på å samle inn midler for å få fremstilt minneplater over Gunnar Lid, samt lage en minnebok over den kjente fugleforskeren.
2.Aksjon kjørelys" som nå offisielt er i gang, tar sikte på å få fleste mulig bilister til frivillig å tenne lys på bilen om dagen.
3.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
4.Beløp som avsettes til generelle pristilskudd skal i størst mulig utstrekning anvendes med sikte på å fremme en rimelig inntektsutjamning.
5.De 12 bud for bilreparasjoner" tar sikte på å unngå uenighet mellom bileier og verksted efter en reparasjon.
6.Den integrerte anvendelse av biokjemi, mikrobiologi og ingeniørvidenskapen med sikte på å oppnå teknologisk utnyttelse av egenskapene hos mikroorganismer, cellekulturer og deler av disse" (European Federation of Biotechnology).
7.Det bør nyttes undervisningsmetoder som tar sikte på å utvikle studentenes selvstendighet og samarbeidsevne".
8.Ellers tar man sikte på" jevne og pene bestand".
9.For å dempe inflasjonseffekten av en slik mer ekspansiv økonomisk politikk, inviterer Arbeiderpartiet til et forpliktende samarbeid med lønnstakerorganisasjonene med sikte på å få alle til å tilpasse sine lønnskrav til den samfunnsøkonomiske situasjon.
10.Forsøket tar sikte på å få til et samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner hva angår rekruttering, opplæring og bruk av pensjonister som overleverere av tradisjoner, gamle skikker og eventyr for barn etc.
11.Hjertekursene" tar sikte på både å gi informasjon og gi fysisk og psykisk trening under medisinsk veiledning til de tusener som må leve med en slik sykdom.
12.Man må nå sikte mot å gi vernepliktige som avviser å gjøre militærtjeneste av oppriktige religiøse eller etiske grunner, en annen mulighet enn fengslet alene.
13.Nyproteksjonisme" ble en realitet selv om den kanskje vel så meget tok sikte på å subsidiere eksportindustrien som å holde importen ute.
14.Når finansministeren har sagt at man arbeider med sikte på å legge fram en ny renteerklæring, kan ikke dette bety annet enn at Regjeringen vil forsøke å bringe renten nedover.
15.Overgangen mellom inn og utmark behandles med sikte på å skape en variert og vakker randsone".
16.På bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
17.Scandinavian Link" er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
18.Striden står da også om hvorvidt der skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte, hvor Knutsen og andre tar sikte på å skifte ut partiledelsen.
19.Økseutvalget" skal også, med sikte på den best mulige helhetsløsning, forberede forslag til 1985 - budsjett og kan da foreslå tiltak som umiddelbart må gjennomføres.
20.(AP / NTBReuter) El Salvadors president Jose Napoleon Duarte og ledere for den venstreorienterte geriljaen innledet mandag forhandlinger med sikte på å få slutt på den fem år lange borgerkrigen i landet.
21.(NTBDPA) Den internasjonale olympiske komite (CIO) tar sikte på i fremtiden å dekke en del av omkostningene for alle deltagerlandene i olympiske leker.
22.(New York Times) Byggingen av enorme, avanserte radarer i de amerikanske delstatene Georgia og Texas og i Sibir har ført til at USA og SovjetUnionen beskylder hverandre for å overtrede en traktat som tar sikte på å hindre en kjernefysisk krig.
23.(New York Times) Det amerikanske forsvarsdepartement har lagt frem en femårsplan hvor det tas sikte på å utvikle en ny generasjon databaserte militærsystemer.
24.(New York Times / NPSAP) Vestlige diplomater i Nicaraguas hovedstad heller til den oppfatning at landets marxistiske ledere fortsatt tar sikte på å holde valg med deltagelse av ulike partier i 1985, til tross for regjeringens kunngjøring i helgen om at forberedelsene til valgene er lagt på is inntil videre.
25.(UPI) Enheter fra hæren og politiet gjennomførte i februar et fem dagers herjingstokt i Wajirdistriktet i det nordøstlige Kenya, hvor de drepte mer enn 300 medlemmer av degodiastammen og brente ned tusener av hjem i en operasjon som tar sikte på å utrydde en av landets minste stammer, sa to talsmenn for distriktet, et bystyremedlem og en representant for Kenyas nasjonalforsamling igår.
26.(UPI) Warszawapaktlandene avviste torsdag et nytt utspill fra NATO med sikte på å få forhandlingene om en reduksjon av de konvensjonelle styrker i SentralEuropa (MBFR) ut av snart 11 års stillstand.
27.Dersom man får nye kontakter med en mulig ubåt, brukes våpen med sikte på å tvinge den opp til overflaten til tross for fare for at ubåten kan gå tapt.
28.Arbeiderpartiet vil støtte skattekommisjonens forslag om å arbeide med sikte på et skille mellom personlig inntekt og næringsinntekt.
29.Arne Treholt forsøkte den 8. mars 1978 å" selge" meg en historie om at USA hadde plantet nyhetstelegrammer i norske massemedier med sikte på å knekke daværende havrettsminister Jens Evensen.
30.Beredskapsnevnden for psykologisk forsvar synes at dette er så interessant at man vil kartlegge ryktespredningen for å høste erfaringer med sikte på å kunne møte den situasjon som oppstår i krig.
Similar words

 
 

sikte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) siktesiktendesiktet
Indikative
1. Present
jegsikter
dusikter
hansikter
visikter
deresikter
desikter
8. Perfect
jeghar siktet
duhar siktet
hanhar siktet
vihar siktet
derehar siktet
dehar siktet
2. Imperfect
jegsiktet
dusiktet
hansiktet
visiktet
deresiktet
desiktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde siktet
duhadde siktet
hanhadde siktet
vihadde siktet
derehadde siktet
dehadde siktet
4a. Future
jegvil/skal sikte
duvil/skal sikte
hanvil/skal sikte
vivil/skal sikte
derevil/skal sikte
devil/skal sikte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha siktet
duvil/skal ha siktet
hanvil/skal ha siktet
vivil/skal ha siktet
derevil/skal ha siktet
devil/skal ha siktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sikte
duville/skulle sikte
hanville/skulle sikte
viville/skulle sikte
dereville/skulle sikte
deville/skulle sikte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha siktet
duville/skulle ha siktet
hanville/skulle ha siktet
viville/skulle ha siktet
dereville/skulle ha siktet
deville/skulle ha siktet
Imperative
Affirmative
dusikt
viLa oss sikte
deresikt
Negative
duikke sikt! (sikt ikke)
dereikke sikt! (sikt ikke)
Your last searches