Norwegian-Italian translation of sirkusdirektør

Translation of the word sirkusdirektør from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sirkusdirektør in Italian

sirkusdirektør
sirkus - mannnoun direttore del circo [m]

 
 

More examples
1.Hva gjør en sirkusdirektør hele vinteren ?
2.Jeg har allltid vært tiltrukket av sirkus, sier Trini Lund, og da hun traff den unge sirkusdirektør Rune Berny Løken, tente hun impulsivt på hans ide om å bruke skuespillere i rollen som klovn på sirkus.
3.Programmet for neste sesong er allerede klart, sier sirkusdirektør Knut Dahl.
4.Tillat meg å minne om at tilskuerne syntes det var fenomenalt da sirkusdirektør Schanke i lekegrinda på Bislett kunne gi dem Johan J. Jacobsen, Kjell Magne Bondevik og Jo Benkow i straffesparkkonkurranse med Carl I. Hagen som keeper, og det bare en uke efter at koalisjonsregjeringen var etablert.
5.DET er sirkusdirektør Knut Dahl som kommer med det lille hjertesukk.
6.Den normalt idrettsinteresserte leser har via pressen som oftest fått ham karakterisert som klovn og sirkusdirektør, kverulant og møteplager.
7.Elevene i annen klasse ved Statens teaterskole spiller iår som ifjor teater for barn i Frognerparken. - vi har falt for Alf Prøysens" Sirkus Mikkellikski", og det var ikke tilfeldig, sier Gro Solemdal, som kaller seg sirkusdirektør.
8.Fyrst Rainier, som ifølge Knut Dahl vet like meget om sirkus som en hvilken som helst sirkusdirektør - og som bare var opptatt av å lete efter sirkus da han var på kort Norgesferie for noen år siden.
9.Og som sirkusdirektør Mikkel klarer å få til å bli et skikkelig stort sirkus.
10.Sirkusdirektør Berny jr. det vil si Rune Berny Løken, som er inspisient ved Riksteatret spurte meg faktisk om jeg kunne tenke meg jobben som klovn.
11.Verdens yngste sirkusdirektør hadde det ærefulle verv å sitte i juryen på seks medlemmer, som skulle kåre de beste sirkusnummere på denne klode.
12.Jeg skjønner at herr Hagen har sagt opp jobben som sirkusdirektør !
13.Oslo må være den eneste hovedstad i verden som ikke har en fast sirkusplass, sier sirkusdirektør Liv Berny Løken.
14.De utfører et elefantastisk nummer med vippebrett ; mer vil ikke sirkusdirektør Dahl røbe foreløbig.
15.Sirkusdirektør Liv Berny Løken mener det snart er på tide at Oslo kommune viser imøtekommenhet når det gjelder en fast sirkusplass i Oslo.
16.Som vil fungere som selvutpekt sirkusdirektør og landslagssjef for den russiske troppen.
Your last searches