Norwegian-Italian translation of sivilisere

Translation of the word sivilisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sivilisere in Italian

sivilisere
generellverb civilizzare, incivilire
More examples
1.Løsningen ligger i økt satsing på velferdstiltak, og på å" sivilisere" Forsvaret i større grad.
2.Kulturlivet kan være med å sivilisere næringslivet, som igjen kan være med å lære oss litt om virkeligheten, sier Axel Jensen, nå på land i det lille havneskuret hvor vi låner roen i et lukket møterom.
Similar words

 
 

sivilisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) siviliseresiviliserendesivilisert
Indikative
1. Present
jegsiviliserer
dusiviliserer
hansiviliserer
visiviliserer
deresiviliserer
desiviliserer
8. Perfect
jeghar sivilisert
duhar sivilisert
hanhar sivilisert
vihar sivilisert
derehar sivilisert
dehar sivilisert
2. Imperfect
jegsiviliserte
dusiviliserte
hansiviliserte
visiviliserte
deresiviliserte
desiviliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sivilisert
duhadde sivilisert
hanhadde sivilisert
vihadde sivilisert
derehadde sivilisert
dehadde sivilisert
4a. Future
jegvil/skal sivil/skalisere
duvil/skal sivil/skalisere
hanvil/skal sivil/skalisere
vivil/skal sivil/skalisere
derevil/skal sivil/skalisere
devil/skal sivil/skalisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sivil/skalisert
duvil/skal ha sivil/skalisert
hanvil/skal ha sivil/skalisert
vivil/skal ha sivil/skalisert
derevil/skal ha sivil/skalisert
devil/skal ha sivil/skalisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sivilisere
duville/skulle sivilisere
hanville/skulle sivilisere
viville/skulle sivilisere
dereville/skulle sivilisere
deville/skulle sivilisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sivilisert
duville/skulle ha sivilisert
hanville/skulle ha sivilisert
viville/skulle ha sivilisert
dereville/skulle ha sivilisert
deville/skulle ha sivilisert
Imperative
Affirmative
dusiviliser
viLa oss sivilisere
deresiviliser
Negative
duikke siviliser! (siviliser ikke)
dereikke siviliser! (siviliser ikke)
Your last searches