Norwegian-Italian translation of sjørøveri

Translation of the word sjørøveri from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjørøveri in Italian

sjørøveri
historienoun pirateria [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bortsett fra at Salhussaken gjaldt oppkrevning av" bompenger" på ferge, kan man derfor anvende samme karakteristikk i Salhussaken (for å være helt korrekt, bør man kanskje heller si" sjørøveri").
2.Sjørøveri skjer med jevne mellomrom, og vi advarer stadig våre folk og gir praktiske råd.
3.Aftenposten betegner episoden som" Sjørøveri i nord".
4.Avdelingssjef Eivind EegLarsen understreker hvor viktig det er å få registrert alle tilfeller av sjørøveri.
5.DET sovjetiske utenriksdepartement har, som man ser, mange spørsmål til troverdig besvarelse, og det vil forundre oss meget om inntrykket av regulært sjørøveri kan fjernes.
6.Meget tyder på at de sovjetiske fregatters sjørøveri var en bevisst handling, som Norge må ta lærdom av.
7.Men forsikringen omfatter ikke bare krig og krigsfarer, sjørøveri og terrorisme hører inn under Krigsforsikringens område.
8.Norske myndigheter ber nå samtlige norske skip i utenriksfart om opplysninger for å komme sjørøveri til livs.
9.Sjørøveri er et økende problem for handelsflåten.
10.Så er da heller ikke Krigsforsikringens område bare krig og krigsfare, også sjørøveri og terrorisme hører med.
Your last searches