Norwegian-Italian translation of sjelløs

Translation of the word sjelløs from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjelløs in Italian

sjelløs
generelladjective senz'anima
  kjenslemessig tilstandadjective abbattuto, debole
Similar words

 
 

More examples
1.Hele blikket opp mot husets kneisende former, engang bevisst laget for å bli sett nedenfra bak grønne kroner, vil bli erstattet av en sjelløs gjenfylling av betong og husmorvinduer.
2.I tillegg til de store tingene, er det efterspørsel efter så forskjellige ting som ski og etasjeovner, med priser henholdsvis på ca. 2000 kr. og 7000 kr. Og mange av leserne vil nok sukke ved denne opplysning og tenke på siste loftsrydning, og den dag de demonterte støpejernet og fikk inn en sjelløs parafinkamin i stuen.
3.Nynorsken står for en" livsverden mot en sjelløs systemverden".
4.Sjelløs materialisme eller åndsfylt tjeneste for Gud og våre medmennesker ?
5.Om stemmen lyder noe sjelløs, kan man velge mellom syv stemmetyper.
Your last searches