Norwegian-Italian translation of sjenerende

Translation of the word sjenerende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjenerende in Italian

sjenerende
skamadjective imbarazzante
Synonyms for sjenerende
Similar words

 
 

More examples
1.Kunne vi bare få endret de sosiale hårkravene, ville de fleste kvinner ikke hatt noe problem med det de idag anser som sjenerende hårvekst, sier ass. overlege Ottar Lunde ved Rikshospitalet.
2.Til kvinner som klager over sjenerende hårvekst, men som har et behåringsmønster som ligger innenfor de normale variasjoner, vil jeg si at de skal prøve å leve med situasjonen.
3.Aksjon Strandlinje ønsker en 1000 m lang robane som er 100 m bred innerst, og uten den sjenerende motstrømmen som Norols forslag innebærer p.g.a. flytting av elveleiet.
4.Bistanden fra det litterære etablissementet var sannelig ikke sjenerende, bortsett fra Arbeidermagasinet og Nils Johan Rud som den viktige sprekken i muren på den veiløse veien til oss.
5.Dersom boligetaten finner at virksomheten er sjenerende for omgivelsene, kan man forby den handlende å drive virksomhet fra vedkommende sted.
6.Det er vel ikke umulig at legevitenskapen en gang kan komme frem til midler som uten sjenerende bivirkninger kan holde sjøsyken på avstand.
7.Det siste året har man" utplassert" to nye kiosktyper ; de prototyper arkitekt Gunnarsjaa anser som spesielt dårlige hva utformning angår, med" dårlige takløsninger", med" klumpete" og" overdetaljerte" inntrykk samt sjenerende unøyaktigheter.
8.Du starter da ved Teddington Locks i den vestlige utkanten av London og har mulighet til 200 km kanalcruise - uten sjenerende slusearbeide...
9.Eftersom strøket i hovedsak er et boligområde, frykter man at utvidet restaurantdrift vil virke sjenerende for de tilstøtende eiendommene.
10.Flere har også gått og grudd seg for selv å felle et sjenerende tre og til slutt ringer de til meg.
11.Folk merker vanligvis lite til dem, men jeg synes de kan være sjenerende.
12.Følelsen av å skille seg ut fra mengden kan være sjenerende, men professor Mardi J. Horowitz, setter forskjellen i fokus.
13.Her er vidd, overraskelser og alvor uten at aktørene Else Gro Waaland og Arne Lindtner Næss på noe punkt tar seg selv og oss for sjenerende høytidelig.
14.Her var ingen sjenerende blyghet å spore.
15.Hvert enkelt menneske har en unik personlighet, men følelsen av å skille seg ut fra mengden kan være sjenerende.
16.Hyttefolket fra skjærgården ringer for å klage over måkeskrik og sjenerende tang i strandkanten og vil vite om det ikke finnes midler mot denslags.
17.I Santa Monica, hvor jentene bor og maratonstarten går, er smogen ikke sjenerende.
18.I denne tiden vil byen være plaget med stor anleggstrafikk i sentrum, trafikkomlegginger og sjenerende gravearbeider.
19.I Østerdalen har det ellers lenge blåst en sjenerende vind, men nå har den også løyet.
20.Jeg har ikke imot at det bygges boliger, men dette prosjektet synes jeg er direkte stygt og sjenerende, og da snakker jeg på vegne av mange i nabolaget, sier Torhild Gran.
21.Jeg konsentrerer meg spesielt om pasientens sjenerende følelse av ensomhet på et område, opplyser han.
22.Langs Sognsveien er det nå seks frittstående større plakater, som ifølge bydelsutvalgsformann Ørnulf Olsen (v) både er sjenerende og trafikkfarlige.
23.Leser man ukebladenes legespørrespalter, er det åpenbart at sjenerende hårvekst er mange kvinners verste plage.
24.Men aksjonsledelsen bestemte igår at barn og ungdom ikke lenger skulle få delta i arbeidet på grunn av den meget sjenerende lukten.
25.Men siden tilskuernes reaksjoner ofte var sjenerende høylytte, ble oppførelsene forbudt i kirkene og man begynte å arrangere dem i gatene.
26.Men vitalisten og koloristen Asger Jorn kommer ikke de brottene sjenerende nær i det utvalg Galleri Riis presenterer.
27.Også her var intonasjonsproblemene til tider sjenerende.
28.Også på strendene har nordmannen oppført seg sjenerende overfor badegjester.
29.Podiet i Frimurelosjen er altfor trangt, og trafikkstøyen fra gaten utenfor er blitt meget sjenerende og er til alvorlig hindring for en fullverdig musikalsk opplevelse ved konsertene.
30.Røyte gjør de fleste hunder, men svarte hår er i alle fall ikke så sjenerende !
Your last searches