Norwegian-Italian translation of sjonglere

Translation of the word sjonglere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjonglere in Italian

sjonglere
akrobatikkverb giocolare, fare giochi di destrezza
More examples
1.Bente Tønnessen er meget bereist og har mottatt impulser fra mange land og folk, likevel er det noe typisk nordisk i hennes glede over å sjonglere med friske farver.
2.Man håper ennå å kunne sjonglere seg frem til en best mulig løsning (den løsningen man tror er best !), og tar ikke så altfor mye hensyn til resultatene i Porsgrunn.
Similar words

 
 

sjonglere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sjongleresjonglerendesjonglert
Indikative
1. Present
jegsjonglerer
dusjonglerer
hansjonglerer
visjonglerer
deresjonglerer
desjonglerer
8. Perfect
jeghar sjonglert
duhar sjonglert
hanhar sjonglert
vihar sjonglert
derehar sjonglert
dehar sjonglert
2. Imperfect
jegsjonglerte
dusjonglerte
hansjonglerte
visjonglerte
deresjonglerte
desjonglerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sjonglert
duhadde sjonglert
hanhadde sjonglert
vihadde sjonglert
derehadde sjonglert
dehadde sjonglert
4a. Future
jegvil/skal sjonglere
duvil/skal sjonglere
hanvil/skal sjonglere
vivil/skal sjonglere
derevil/skal sjonglere
devil/skal sjonglere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sjonglert
duvil/skal ha sjonglert
hanvil/skal ha sjonglert
vivil/skal ha sjonglert
derevil/skal ha sjonglert
devil/skal ha sjonglert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sjonglere
duville/skulle sjonglere
hanville/skulle sjonglere
viville/skulle sjonglere
dereville/skulle sjonglere
deville/skulle sjonglere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sjonglert
duville/skulle ha sjonglert
hanville/skulle ha sjonglert
viville/skulle ha sjonglert
dereville/skulle ha sjonglert
deville/skulle ha sjonglert
Imperative
Affirmative
dusjongler
viLa oss sjonglere
deresjongler
Negative
duikke sjongler! (sjongler ikke)
dereikke sjongler! (sjongler ikke)
Your last searches