Norwegian-Italian translation of skade

Translation of the word skade from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skade in Italian

skade
generellnoun danno [m], male [m]
  fysisknoun ferita [f], lesione [f]
  formålnoun danni [mp]
  medisinnoun trauma [m]
  forfangnoun detrimento [m], danno [m], pregiudizio [m]
  utjenestenoun cattivo servizio [m], danno [m]
  rykteverb nuocere a, rovinare
  effektverb danneggiare, guastare, deteriorare
  transitivverb fare male a
  helseverb danneggiare, guastare, colpire, nuocere a
  tilføre skadeverb danneggiare, nuocere, recare danno a
Synonyms for skade
Derived terms of skade
Anagrams of skade
More examples
1.Biologiske kniver" fjerner hinnen som binder lakserognen, skiller akkarens seige skinn fra kjøttet, og de kan rense silden for skjell og skinn uten å skade sølvhinnen.
2.Eirik Raude" ligger i dokk i Rotterdam efter en skade i skroget, mens" Leiv Eiriksson" ligger som lagerskip i den vesttyske havnebyen Wilhelmshaven.
3.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
4.Fremfor alt ikke skade pasienten.
5.Halvsju" tok for seg data, forskjellig databehandlingsutstyr, hvordan det kan være til glede for noen og til skade for alle om hele samfunnet blir datastyrt.
6.Hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel ?
7.Hvis en begrunnelse for spørsmål i Stortinget, eller et svar, får en uheldig form, slik at det virker støtende og kanskje medfører nye avisskriverier, vil dette efter min mening skade det resultat som jeg har forstått både Handelsdepartementet og herr Jahre ønsker å oppnå.
8.Likevel omtaler han det som" unnfallenhet" fra min side at jeg ikke informerte en bredere krets om den virkelige grunnen til at han måtte gå på dagen, efter å ha rådført seg med sin egen partiledelse, som dengang forsto at en bredere offentlighet ville skade AKP (ml).
9.Rasisme er til skade for alle", og" Kahane dra hjem - du har amerikansk pass".
10.Retten og sannheten har alltid det i seg at den kan vinne seier og bli til virkelighet, mens overmakten, hvor overveldende den enn kan være, dog alltid har den indre skade og svakhet at makt aldri kan bli rett.
11.Vi er ikke ute efter å skade eller destabilisere DDR," sa han og kom med et kraftig forsvar for en klassisk avspenningpolitikk overfor ØstTyskland.
12.(NTBReuterAFP) 10 personer ble drept og minst 50 kom til skade under sammenstøt mellom politi og demonstranter i sikhenens hellige by Amritsar tirsdag.
13.Betongmuren er begynt å slå sprekker og vil ta skade hvis karet for selve svømmebassenget ikke blir støpt inn, sier han til Aftenposten.
14.Bortsett fra at de to midterste bena tar noe nedi, synes ikke det sorte, fine lammet å ha tatt noen skade.
15.Brannstifteren i Ringsaker må tas, før han rekker å gjøre enda mere skade, sier hun.
16.Chansen for at en hopper skal pådra seg en alvorlig skade er ikke større enn fem promille i løpet av en femårsperiode.
17.De amerikanske påstandene er regelrett oppspinn, produsert for å skade Nicaragua, sa han.
18.De forsøkte å skremme meg, men de prøvde ikke å skade meg, uttalte Goodman da han var underveis til mellomlanding i Frankfurt inatt ombord i et amerikansk militærfly.
19.Dersom det viser seg at de to vaktmestrene på Fjellhamar skole har fått varig skade efter gassulykken for en ukes tid siden, eller det viser seg at Lørenskog kommune har vist uaktsomhet i saken, vil styret i vår forening, i samarbeide med Norsk Kommuneforbund vurdere om det skal reises søksmål mot Lørenskog kommune, sier fellestillitsmann Bjarne Tollefsen til Aftenpostn.
20.Det er alltid til skade om man ikke kan leve efter sin frie vilje.
21.Det er helt typisk at en person som er siktet, ønsker å holde opplysninger tilbake som kan skade ham selv når han forklarer seg.
22.Det er ikke snakk om store skader på skipet, forsikrer, Bangsmoen og tilføyer at ingen av det norske mannskapet kom til skade under grunnstøtingen.
23.Det er klart det er en utrolig inspirasjon for en norsk spiller å komme hit ned og vandre omkring i Europatoppen, innrømmer Brandhaug, og er svært så fornøyd med å være blitt norsk toppscorer - til og med i en sesong da han har vært så mye ute av spill på grunn av skade.
24.Det er skjemmende å se på, og det kan være farlig for barn som måtte ta seg ombord for å leke, de kan komme til skade på råtne planker og rustne spikere, sier en mann til Bysiden.
25.Det er viktig at kua har god nok plass På utegående kuer forekommer ikke speneskader, men båskuer med dårlig plass har lett for å skade juret.
26.Det kunne vel ikke skade efterforskningen om jeg tok et par av disse, håper jeg.
27.Det vil helt sikkert skade alpinsporten i Norge og være med på å svekke rekrutteringen over det ganske land, sa Odd Sørli til slutt.
28.Dette er spørsmål som et slikt skade og sykdomsregister kan gi svar på, sier prosjektlederen, avdelingsleder Rolf Hansen.
29.Dette innebærer en særbehandling av norsk industri som vil skade norsk skipsfart og industri i utlandet, mener Rederiforbundet.
30.Dette omfatter bl.a. plikt for skip til å rapportere til kyststaten om ulykker som kan føre til forurensning eller annen skade.
Similar words

 
 

skade as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skadeskadendeskadet
Indikative
1. Present
jegskader
duskader
hanskader
viskader
dereskader
deskader
8. Perfect
jeghar skadet
duhar skadet
hanhar skadet
vihar skadet
derehar skadet
dehar skadet
2. Imperfect
jegskadet
duskadet
hanskadet
viskadet
dereskadet
deskadet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skadet
duhadde skadet
hanhadde skadet
vihadde skadet
derehadde skadet
dehadde skadet
4a. Future
jegvil/skal skade
duvil/skal skade
hanvil/skal skade
vivil/skal skade
derevil/skal skade
devil/skal skade
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skadet
duvil/skal ha skadet
hanvil/skal ha skadet
vivil/skal ha skadet
derevil/skal ha skadet
devil/skal ha skadet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skade
duville/skulle skade
hanville/skulle skade
viville/skulle skade
dereville/skulle skade
deville/skulle skade
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skadet
duville/skulle ha skadet
hanville/skulle ha skadet
viville/skulle ha skadet
dereville/skulle ha skadet
deville/skulle ha skadet
Imperative
Affirmative
duskad
viLa oss skade
dereskad
Negative
duikke skad! (skad ikke)
dereikke skad! (skad ikke)
Your last searches