Norwegian-Italian translation of skadeerstatning

Translation of the word skadeerstatning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skadeerstatning in Italian

skadeerstatning
skadenoun indennità [f], risarcimento dei danni [m], indennizzo [m], risarcimento [m], ammenda [f]

 
 

More examples
1.Det er foreslått at den nye bestemmelsen om erstatningsansvar for skade voldt av dyr skal tas inn i den generelle loven om skadeerstatning fra 1969 som en ny 15.
2.Europeiske måtte her ut med en million kroner i skadeerstatning.
3.Hotelldirektøren fikk efter brannen utbetalt 7,5 millioner kroner i skadeerstatning.
4.I 1983 ble 9350 skadet med en samlet skadeerstatning på 66 millioner kroner.
5.Ifølge en overenskomst betalte USA to millioner dollar i skadeerstatning til Japan, men amerikanerne fastholdt samtidig at fiskebåten hadde befunnet seg innenfor forbudt område.
6.Ifølge politiet har hotelleieren senere fått utbetalt vel seks millioner kroner i skadeerstatning fra sitt forsikringsselskap.
7.Omkring 1,5 mill. kroner vil bli utbetalt i samlet skadeerstatning til grunneiere i Troms efter den store militærøvelsen" Avalanche Express" i mars iår.
8.Opsahl ba også om at direktøren skulle dømmes til å tilbakebetale de 7,5 millionene han hadde mottatt i skadeerstatning fra sitt forsikringsselskap.
9.Over 330 millioner kroner ble utbetalt i skadeerstatning som følge av disse 41 brannene.
10.Saksøkerne krever at selskapet betaler fem milliarder dollar - omkring 43 milliarder kroner i skadeerstatning og dessuten ilegges en bot på 10 milliarder dollar.
11.Tidligere eier av stedet - en 40 år gammel hotelldirektør fra Horten - fikk efter brannen utbetalt 7,5 millioner kroner i skadeerstatning fra et engelsk forsikringsselskap.
12.Tilbake i Tønsberg sitter polakken Janusz Pekowski og hevder at 70 000 kroner er et for lite beløp i skadeerstatning for å måtte reise hjem arbeidsløs til Degerfors midt i sesongen.
13.Tyvegodsets verdi representerer bare en brøkdel av den skadeerstatning bileiernes forsikringsselskaper har måttet ut med.
14.Beregninger vi har gjort viser at det faktisk er samfunnsbesparende å betale skadeerstatning til gårdeiere ved oversvømmelse - i forhold til hva det vil koste å opprettholde dagens rørdimensjoner på avløpsnettet.
15.Dreier det seg om erstatningsansvar, eksempelvis ved hærverk, har forsikringsselskapene gått med på å utbetale skadeerstatning selv om anmeldelsen blir trukket tilbake og saken skværes opp over bordet.
16.I tillegg til femten års fengsel ble han også dømt til å betale en skadeerstatning på 55 000 dollar.
17.Lange sa til journalister at Frankrikes utenriksminister Roland Dumas hadde sagt seg enig i å betale skadeerstatning i et brev Lange mottok mandag.
Your last searches