Norwegian-Italian translation of skanse

Translation of the word skanse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skanse in Italian

skanse
nautisknoun castello di prua [m]
Synonyms for skanse
Derived terms of skanse
Anagrams of skanse
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er i øyeblikket den viktigste kultur og mediepolitiske skanse for å hindre et økt kommersialiseringspress mot radio og TVprogrammer.
2.Nylig vant vi, (min uthevning) også en ny skanse.
3.I Jan Erik Olsen har vi i dobbelt forstand fått en solid siste skanse.
4.Jeg begynner ihvertfall å bli vant til det og jeg synes det er gøy, sier 28åringen, som onsdag begynte på sin 10. seriesesong som sikker siste skanse hos VIF.
5.Jeg har imidlertid intet konkret på hånden, sier Norges 194 centimeter lange siste skanse.
6.4. desember iår vil Stortinget efter all sannsynlighet sørge for at norsk idrett vinner en skanse som i løpet av noen få år kan bli uhyre viktig, også økonomisk.
7.ALLE de tre som deltok i primærvalget i New York, satset stort på å erobre denne strategisk og psykologisk så viktige skanse.
8.Aller best på et hardtkjempende mosselag var siste skanse, Nils Espen Eriksen og Einar Aas, som lot til å trives utmerket på gresset til sin gamle arbeidsgiver.
9.Arainnøyene - siste skanse for det irske språket.
10.Birgit Wiig viser hvordan skanse for skanse falt utover i 60 og 70årene, og hun er ikke nådig i avsløringene av hvem som forsvarte skansene.
11.De fem polske scoringene kunne Norges siste skanse ikke gjøre noe med.
12.De gangene laget fikk til farlige angrep, stod Tore Eriksen som en solid siste skanse i Mjøndalenforsvaret, og han var vel sammen med Per Terje Markussen klart best hos bruntrøyene.
13.De var skjønt enig om at de står foran en tøff jobb når de tirsdag og onsdag skal være siste skanse i bandylandskampen mot Sovjet.
14.Den gamle skysstasjonen er en ting, Gjellebekk skanse en annen, for ikke å snakke om Kongeveien, som går like forbi.
15.Denne grønne sektor anser vi som å være den siste skanse innen privat omsetning av landbruksprodukter i Norge.
16.Dermed overtok Sinsen mye av initiativet, og Ellingsrudkeeper Morten Solkjær var da god å ha som siste skanse.
17.Dermed var det satt i gang en prosess som skulle drive makthaverne fra skanse til skanse.
18.Det er hverken atomkrigen eller verdenskrigen som er siste avgjørende skanse for menneskeslekten, men kampen for å kunne følge sin samvittighet, sier Victor Sparre.
19.Det finnes en slik skanse på hver side av den 10 meter brede åpningen som skiven blir borte bak efter 2,5 sekunders" løping" ; annenhver gang fra høyre mot venstre og omvendt.
20.Havørnens siste skanse i Europa er Norge.
21.I alt 450 spilleminutter har han altså stått som siste skanse for det norske landslaget uten å slippe inn et eneste skudd.
22.I de få tilfellene Unitedangriperne fant en åpning, viste Chris Woods i Norwichmålet seg som en solid siste skanse.
23.Idag er havørnens siste skanse forsterket.
24.Ingunn satte straffene" tett" forbi Gjerpenkeeperens øre (r) og Gjerpens siste skanse var helt uten chanser.
25.Leonora Christina bevarer sitt menneskeverd fordi hun faller tilbake på den uinntagelige skanse som alle politiske fanger har felles :" god samvittighet".
26.Mange i partiet holdt på bøndene som en trygg skanse mot radikaliseringen blant bybefolkningen, og brukte skjellsordet" Karl Johansliberalismen" både om de dyre reformforslag og det kultursyn embedsmannshøyre sto for.
27.Mannssjåvinismens siste skanse ved universitetet i Oxford er falt.
28.Marianne Olsen, siste skanse hos Nesodden, spilte imidlertid godt, og tok hånd om det som kom.
29.Men Start med en solid Frode Hansen som bakerste skanse rodde det hele i land.
30.Men den siste skanse, Mjøndalens gode målvakt, klarte hun ikke å overliste.
Your last searches