Norwegian-Italian translation of skifte

Translation of the word skifte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skifte in Italian

skifte
værverb cambiare, variare, mutare
Synonyms for skifte
Derived terms of skifte
Anagrams of skifte
More examples
1.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
2.Hva bør De vite om ARV OG SKIFTE".
3.Striden står da også om hvorvidt der skal innkalles til et ekstraordinært landsmøte, hvor Knutsen og andre tar sikte på å skifte ut partiledelsen.
4.Alle de tre landene ansees for å være viktige" steder for avledningsdmanøvrer", der store dataanlegg kan skifte eier raskt og så bli smuglet inn i østblokkland, skriver avisen New York Times, som har bragt en større artikkel om saken.
5.Alltid nyttig å skifte innfallsvinkel, sier han.
6.Arbeiderklassen er i ferd med å skifte kjønn, og vi holder på å få en ny klasse : kvinnelige proletarer.
7.De 43 må enten skifte arbeide eller førtidspensjoneres.
8.Det er klart vi kan skifte fokk om det er aldri så stor sjø, sier Miriam og Elisabeth (t.h.).
9.Det er teknisk umulig for oss å skifte navn innen to uker, sier adm. direktør Lars MonradKrohn i en kommentar til tilleggsdommen i byretten.
10.Det hjalp tydelig å skifte trener.
11.Det var bl.a. min trang til å bringe viden om geologi ut til menigmann som fikk meg til å skifte arbeidsplass i 1980, sier Skjeseth.
12.Du må bære partimerket på deg, sa Linda Bjørgan fra SørTrøndelag, som sørget for at Gro Harlem Brundtland måtte skifte ut sitt private smykke med partiets" A"halskjede.
13.Efter 20 år i det militære ville jeg skifte beite.
14.Et skifte ville skape forvirring og svekke partiet, sier Steen, som var imot å gjøre Bratteli til" syndebukk for partiets tilbakegang".
15.Hvis økonomisjefen i Norges Idrettsforbund mener at det beste som kunne skjedd idretten er at Lotto efter all sannsynlighet ikke blir vedtatt, bør han skifte jobb, mener stortingsrepresentant Børre Rognlien.
16.Jeg er aldri blitt kastet ut, men holdt på å bli nektet på grunn av en som skulle skifte fat, fortalte han, med stor munterhet til forsamlingen.
17.Jeg forteller bare i enkelhet om avhopperen, sirkusmusikeren Ivanoff, som ønsker frihet til å tenke selvstendig, til å ha en mening, til å skifte mening.
18.Jeg har i flere år vært interessert i å komme i betraktning når Forsvaret skal skifte ut slike kjøretøyer, og bakgrunnen er at jeg har en hytte på fjellet ved Ustaoset hvor det ikke er mulig å komme frem med en vanlig bil.
19.Jeg synes direktoratet legger noe stor vekt på de vanskeligheter som kan oppstå ved skifte fra ett operatørselskap til et annet.
20.Klart jeg kan skifte pakning på Torbjørn, sier Øystein Sunde.
21.Mange står nå foran skifte av slikt utstyr.
22.Massevis av glass skår, spesielt på strekningen SinsenkryssetUllevål, sier mannen, som måtte skifte dekk fire ganger i forrige uke.
23.Men vi blir litt engstelige og usikre over hvilke reaksjoner vi kommer til å få når vi for eksempel skal skifte navn, sier Bergliot.
24.Mye taler for at vi vil skifte ut DC9maskinene tidligere, og at vi så skifter igjen når vi kommer til den nye flygenerasjon, sa Carlzon.
25.Må inn å skifte, for nå skal jeg jobbe her !
26.Noen av de som går over til islam, forandrer også på sitt utseende, blant annet ved å skifte over til en annen klesdrakt, sier han.
27.Nå kan selvsagt dette skifte sterkt.
28.Oversetteren er skapende i sitt sprog, men med bundet mandat, skriver forfatteren, kritikeren og oversetteren Carl Hambro i dagens kronikk, hvori han tar for seg endel av de mange problemer en oversetter av en skjønnlitterær tekst stilles overfor - problemer som kan skifte fra sprog til sprog.
29.Televerket har tildelt oss en ugunstig kanal : kanal 43 på UHF, hvilket forutsetter at seere som ønsker å ta oss inn må skifte bølgebånd, forklarer lærer på medialinjen, Sverre Liestøl til Aftenposten.
30.Tiden er inne for et skifte, var gjennomgangstemaet i en tale som var like uforsonlig overfor Reaganadministrasjonen som imøtekommende overfor hans egne motstandere innenfor det demokratiske parti.
Similar words

 
 

skifte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skifteskiftendeskiftet
Indikative
1. Present
jegskifter
duskifter
hanskifter
viskifter
dereskifter
deskifter
8. Perfect
jeghar skiftet
duhar skiftet
hanhar skiftet
vihar skiftet
derehar skiftet
dehar skiftet
2. Imperfect
jegskiftet
duskiftet
hanskiftet
viskiftet
dereskiftet
deskiftet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skiftet
duhadde skiftet
hanhadde skiftet
vihadde skiftet
derehadde skiftet
dehadde skiftet
4a. Future
jegvil/skal skifte
duvil/skal skifte
hanvil/skal skifte
vivil/skal skifte
derevil/skal skifte
devil/skal skifte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skiftet
duvil/skal ha skiftet
hanvil/skal ha skiftet
vivil/skal ha skiftet
derevil/skal ha skiftet
devil/skal ha skiftet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skifte
duville/skulle skifte
hanville/skulle skifte
viville/skulle skifte
dereville/skulle skifte
deville/skulle skifte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skiftet
duville/skulle ha skiftet
hanville/skulle ha skiftet
viville/skulle ha skiftet
dereville/skulle ha skiftet
deville/skulle ha skiftet
Imperative
Affirmative
duskift
viLa oss skifte
dereskift
Negative
duikke skift! (skift ikke)
dereikke skift! (skift ikke)
Your last searches