Norwegian-Italian translation of skikk

 
 

More examples
1.Comedy of manners" og Restoration Comedy speiler tidsaldre så opphengt i regler for dannet oppførsel og skikk og bruk, at de til og med frembragte reglement for veloppdragent regelbrudd.
2.Den holder jeg for en dannet mann som forstår sin dont vel, holder seg til sin bygds skikk og til Guds ord.
3.Dette burde nemlig ikke komme til offentlighetens kunnskap ; det var jo brudd på alt som heter god skikk og bruk.
4.Dette har antagelig mer med skikk og bruk og tro å gjøre, enn med faktisk og genuin trivsel og legning.
5.Endelig ser det ut til at jeg skal få skikk på hoppingen min igjen.
6.Kvarneval er en eldgammel skikk, som også fantes i Norge.
7.Nå skal det bli skikk på Bislet bad, lover (fra venstre) maskinsjef Torbjørn Ramstad, bestyrer Jorun Lie og seksjonssjef Kjell Teien.
8.Alene journalistisk skikk og anstendighet ville ha diktert SKAGG å nevne kilden for denne offentliggjøringen.
9.Avisen siterte" godt informerte kilder" som hevdet at barnesalg, en gammel skikk," i dag er en velorganisert forretning med sitt eget system for tilbud, efterspørsel og prisfastsettelse".
10.Bærum ledet 8372 fem minutter før slutt, men Asker fikk skikk på forsvaret og greide å snu den underholdende og velspilte kampen til sin fordel.
11.Da var det lettere for den tidligere DLFformannen Magne Lerheim å holde seg våken den gang han efter en bedre middag i Det fjerne østen ble konfrontert med den lokale skikk høytraping ved bordet for å tilkjennegi sin tilfredshet med serveringen.
12.Dameværelset ligger forøvrig, efter kinesisk skikk, ikke ved siden av, men et godt stykke unna herrens soveværelse.
13.De fleste av disse foreldrene har prøvd alt for å" få skikk på" ungen sin, men de vet så inderlig vel at normale oppdragelsesmetoder overhodet ikke har noen virkning.
14.De såkalte" kjøreregler" som Presteforeningen fikk etablert i 1978 for å få skikk og orden på samarbeide mellom kvinnelige og mannlige prester - på tvers av meningsgrensene - er" uttrykk for at kvinnelige prester vurderes lavere enn mannlige kolleger siden de kvinnelige prester alltid forutsettes å vike i konfliktsituasjoner", hevder årsmøtet i Norsk Kvinnelig Teologforening.
15.De vestlige land vil ha bred sympati i andre deler av verden når de kjemper for siviliserte internasjonale omgangsformer, og de må aldri godta som" lokal skikk og bruk" at uskyldige sjømenn slepes fra sine skip for å myrdes bak lukkede dører.
16.De vi ikke får skikk på, spiser vi, sier han med et provoserende smil.
17.Den normative byutviklingen er konservativ og baseres på skikk og bruk mens den overskridende er radikal med store inngrep og forandringer basert på store visjoner, de håpløse utopier og de stormannsgale absurditeter.
18.Den ser ut til å bli en fast skikk i alle lag av befolkningen.
19.Det at Kina nå, smått om senn, fyller ut hullene i lovverket og forsøker å få skikk på byråkratiet, vil kunne få vesentlig betydning for et fremtidig samarbeide.
20.Det begynner å bli en utbredt skikk å sette sin egen person, samt økonomisk gevinst på første plass, og samfunnets (og de faglige) interesser på aller siste plass.
21.Det ble påpekt at den enkelte idag står maktesløs overfor NRK, idet Marienlyst ikke praktiserer avisenes hevdvunne skikk å bringe rettelser eller motinnlegg mot journalistikk med slagside eller feilaktige opplysninger.
22.Det drikkes med måte, landsbyens strenge skikk og bruk tillater ingen fylleslagsmål, og politiet håndhever promillegrensen på 0,8 med lempe" fordi det ikke er mer ulykker nå enn tidligere", får vi høre.
23.Det er alltid gøy å se disse unge i aksjon, hvordan de slåss med stort alvor for å få skikk på bena og strekk på vrister og knær, og hvordan de efter fullført øvelse bukker og neier for dommerne.
24.Det er altså bare skikk og bruk som har etablert Greenwich som sted for nullmeridianen, men valget var ikke dumt, om sant skal sies.
25.Det er ellers all grunn til å gjenoppta den gamle skikk med å gi fødevarer i julegave.
26.Det er litt vondt å svelge for mange som har arbeidet med Isabelle og endelig har greid å få skikk på henne.
27.Det har i mange år vært skikk å spille turneringer uten dommere, og følgene er ikke uteblitt.
28.Det skal også ha vært skikk å bruke det samme gravkammer til flere" begravelser".
29.Det skal visst en dose kapitalisme til for å få skikk på kommunismen.
30.Det var ellers skikk at damene som var hjemmefruer, møttes på hotellets tesalong minst en gang i uken, og da gjerne med nylagte lokker.
Your last searches