Norwegian-Italian translation of skilsmisse

Translation of the word skilsmisse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skilsmisse in Italian

skilsmisse
rettsvitenskapnoun divorzio [m]
Synonyms for skilsmisse
Similar words

 
 

More examples
1.Hold muligheten åpen for separasjon eller skilsmisse", skriver utvalget.
2.Skilsmisse" heter Islands annet birdrag, skrevet av Kjartan Ragnarsson.
3.Snekkeren", som handlet om skilsmisse og arbeidsløshet, var svært aktuelt.
4.Bokens" skurk" er planlegger i OBOS, en Arbeiderpartimann som har vært med på å tenke ut Romsås, og som flytter dit efter en skilsmisse.
5.Det er klart at det må bli en svært ømtålelig balansegang, når vi f.eks. skal behandle et emne som skilsmisse, skyter Grevsgard inn.
6.Er skilsmisse en for høy pris å betale for vår frihet ?
7.Hun... hadde - samme morgen - fortalt meg at hun ville ha skilsmisse.
8.Men det kom vel som en stor overraskelse på dine omgivelser at du allerede i 20års aldren valgte å bli fransiskaner med henblikk på å bli prest og dermed avstå fra retten til hustru og barn og skilsmisse... ?
9.Men jeg tror nok at separasjon og skilsmisse alltid vil være et problem for barna - uten at jeg dermed vil antyde at ulykkelige ekteskap er noe bedre for dem.
10.Menn gifter seg noe hurtigere efter en skilsmisse enn kvinner, men forskjellen er ikke særlig stor.
11.Var det De som ba om skilsmisse ?
12.Vi mangler oppfølgingsstudier over tid når det gjelder barn i risikogrupper og skilsmisse er en risikofaktor, bekrefter Lars Smith.
13.1 / 3 av ekteskapene ender nå med skilsmisse.
14.Adskillig fredeligere gikk den for seg, den alvorlige kanadiske filmen om en skilsmisse og en ung datters reaksjoner.
15.All den tid en skilsmisse med påfølgende økonomisk oppgjør, kan strekke seg over svært lang tid, vil utgiftene til advokatbistand kunne bli betydelige.
16.Andre befinner seg i en fortvilet ensomhet efter en skilsmisse, uten faste holdepunkter i tilværelsen, og uten å vite hva som egentlig forventes av dem.
17.Av 1000 gifte svarte kvinner fikk 265 skilsmisse i løpet av 1982.
18.Av konklusjonene går det frem at husholdninger som får pengeproblemer som oftest er i en eller annen midlertidig krise som følge av for eksempel arbeidsledighet, skilsmisse eller dødsfall.
19.Da ender det med skilsmisse.
20.Da vi bestemte oss for å lage et program nettopp om skilsmisse, var det fordi samfunnet, inklusive mediene, var opptatt av emnet.
21.De fleste henvendelsene vi får, dreier seg om vold og mishandling i ekteskapet, og hvem som skal ha retten til barna ved skilsmisse, sier jentene i Juridisk Rådgivning for Kvinner, som på en pressekonferanse i Oslo torsdag markerte sitt 10års jubileum.
22.De færreste sikrer seg mot økonomisk ruin ved brudd eller skilsmisse.
23.Den 23 år gamle tunisieren som har mistet sin oppholdstillatelse i Norge fordi hans norske kone ønsker skilsmisse, er fortsatt i landet.
24.Den forkastet også forslaget om obligatorisk militærtjeneste for kvinner, en reduksjon av antall kommuner for å la kommunegrensene følge militærdistriktene og et forslag om å gi kvinner rett til å kreve skilsmisse.
25.Den høyt elskede er en fornem" Amati", med 373 år på sin brede, brunglødende bak, og noen skilsmisse kommer ikke på tale.
26.Den viser at 9 av 10 alkoholiserte kvinner blir skilt, mens bare 1 av 10 mannlige alkoholikere gjennomgår skilsmisse.
27.Dersom oppholdstillatelsen knyttes til ektemannens tillatelse, bør en i alle fall ha et regelverk som sikrer kvinnen oppholdstillatelse ved skilsmisse eller samlivsbrudd når hun har bodd her i landet f.eks. i minst ett år, heter det i Likestillingsombudets høringsuttalelse.
28.Det er et system som starter ved ekteskapets inngåelse og opphører ved skilsmisse eller død.
29.Det er ikke særlig høflig å ta opp spørsmål om skilsmisse og familietragedier.
30.Det er mange som opplever dette i skolealderen, og det var en fin måte å ta opp problemet skilsmisse på.
Your last searches