Norwegian-Italian translation of skipe ut

Translation of the word skipe ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skipe ut in Italian

skipe ut
transportverb spedire a mezzo nave, spedire via mare
Synonyms for skipe ut
Anagrams of skipe ut
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har ikke funnet noe som kan dokumentere hvorfor dette skjedde, men det var vel ut fra militærtekniske vurderinger de allierte motsatte seg å skipe ut norske tropper og utstyr til Finnmark.
2.Med redusert mannskap, fra 650 mann totalt til ca. 450 idag, derav 350 i selve malmanlegget, har vi greid å skipe ut ca 14 mill. tonn hittil i år.
Your last searches