Norwegian-Italian translation of skisse

Translation of the word skisse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skisse in Italian

skisse
generellnoun disegno [m], schizzo [m]
  tegningnoun abbozzo [m], schizzo [m], disegno [m], brutta copia [f], minuta [f]
Synonyms for skisse
Derived terms of skisse
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en interessant og god skisse til fremtidens helikopterberedskap Helikopter Service A / S nå presenterer.
2.En interessant skisse, sier kringkastingssjef Bjartmar Gjerde, men han støtter ikke planen.
3.En rekke instanser skal nå komme med sine bemerkninger til vår skisse.
4.Styret har lagt frem en skisse til hvordan teaterinteressen kan stimuleres i distriktene.
5.AUF har fremlagt en skisse med et rentetak på 50 000 kroner som man har fått Statistisk Sentralbyrå til å beregne virkningene av.
6.Alt taler for at Reagan i løpet av nærmeste fremtid vil trekke opp en skisse for en skattereform, basert på en flat skattesats kombinert med reduserte fradragsmuligheter.
7.Arbeidet med teppet har tatt omkring ett år, og kong Olav ble i sin tid overrakt en skisse av teppet.
8.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster sier til Aftenposten at han håper å kunne fremlegge en skisse til løsning i løpet av dagen.
9.Assisterende riksmeglingsmann Reidar Webster tok da sikte på å fremlegge en skisse til løsning på de sentrale økonomiske spørsmål i oppgjøret.
10.At han hørte til de ektefødte malere, vidner bl.a. en liten skisse om, med et fiskerhus i det grønne mot fjordgløtt, som motiv.
11.Bankene har planer om å overta alle aksjene i Låneinstituttet for skipsbyggeriene A / S. Styreformannen i Låneinstituttet, banksjef Finn V. Borgersen i DnC bekrefter overfor Arbeiderbladet at en slik skisse er laget.
12.Begge parter svarte ja da Riksmeglingsmannen spurte om de var villige til å motta en skisse til løsning.
13.Beskjeden om at Nicaragua er rede til å akseptere Contadoragruppens siste skisse for en fredelig løsning på konflikten mellom sandinistregimet og dets naboer traff imidlertid også den internasjonale opinion hjemme.
14.Bygningsindustriarbeiderforbundet og Norske Trevarefabrikkers Arbeidsgiverforening har, efter det Aftenposten erfarer, forhandlet seg frem til en skisse til ny lønnsavtale som gir et samlet tillegg på kr. 2,60 pr. time.
15.Christian TomPetersens skisse til Jeppes kostyme i Det Kgl.s oppsetning i København.
16.Danseren Gilbert Parsons (fra Operaen) har koreografert en skisse som han kaller" Tre sanger / Fire Kvinner".
17.De to organisasjoner har tilsammen bevilget 100 000 kroner til den utredning som A / S Bedriftsutvikling er i gang med, og en situasjonsrapport og en skisse for det videre arbeide legges frem for et arbeidsutvalg allerede i august.
18.Den ble som skisse vist på forestillingen" Vårslepp 84".
19.Den første danses uten musikk, en fri, ukonvensjonell skisse, danseren" synger" eller resiterer.
20.Den skisse som er laget for prisutdelingen inneholder forslag om at juryene blir sammensatt efter mønster fra Spellemannsprisjuryene, det vil si at man har spesialjuryer for hvert enkelt område det skal utdeles pris for.
21.Den skisse til løsning som Forbrukerrådet har lagt frem nå, vil bli nøye vurdert, og vi vil arbeide videre med dokumentet, opplyser underdirektør Bernt Nyhagen i Justisdepartementet.
22.Denne gruppen har så drøftet seg frem til en skisse eller innstilling som ble lagt frem fredag.
23.Det er efter alt å dømme mangelen på en tempoplan for innføring av lik arbeidstid som er hovedårsaken til at Riksmeglingsmannens skisse ble avvist.
24.Det er hevet over tvil at avsløringen svekker Reaganregjeringen, som på forhånd var på defensiven overfor Contadoragruppens skisse til fredsplan.
25.Det er ikke lagt frem noen skisse i meglingen, sier Grøholt.
26.Det er likevel langt fra sikkert at Regjeringen vil akseptere den skisse til løsning som den da får seg forelagt.
27.Det forelå også en skisse sett fra Abelhaugen med terrenglinjer, teatret og hele bredden på paviljongen for dermed å vise samspillet på beste måte.
28.Det gjaldt statssekretær Eagleburgers uttalelse om tyngdepunktet som forskyves fra VestEuropa til Asia, sammen med Henry Kissingers skisse om en øket vesteuropeisk" egenandel".
29.Det motsatte av en slik prosess, er å hyle opp om knebling av arbeidsfolks rettigheter i det øyeblikk et nytt fragment til en mulig skisse foreligger.
30.Det skal allerede foreligge en skisse for bortfall av regresskravordningen fra 1. januar neste år.
Your last searches