Norwegian-Italian translation of skjære av

Translation of the word skjære av from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjære av in Italian

skjære av
ulykkeverb mozzare, recidere
  historieverb tagliare, troncare
  hagekunstverb potare
  kulinariskverb tagliare
Anagrams of skjære av
Similar words

 
 

More examples
1.Statsminister Willoch er enig med meg i at en viss skattelettelse har en gunstig innvirkning på lønnsoppgjøret, men når jeg spør om hvorfor ikke mer skattelettelse vil ha en enda gunstigere virkning, sier han bare at det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken.
2.Da måtte den dessuten se i øynene et vedtak som på en måte ville bety å skjære av roten til den jord som den skulle suge sin næring fra.
3.Dessuten var det udrøyt å skjære av ferskt brød.
4.Det ble hevdet at å klippe halen av en nyfødt hvalp var like smertefullt som å skjære av fingeren på et menneske.
5.Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken.
6.Det har vi forsøkt å rette på, og når forsvarsspillet fungerer som det gjør nå, er det lettere for meg å skjære av vinklene riktig slik at puckene treffer der de skal - i min kropp.
7.Er du rask på avtrekkeren, kan du skjære av en drøm på mindre enn et tiendedels sekund.
8.Realiteten er imidlertid at det ikke lenger er noen" kake" å skjære av, slik vi har vennet oss til gjennom noen årtier.
9.For å helbrede en sykdom er det av og til nødvendig å skjære av en legemsdel eller brenne den, sa han.
Your last searches