Norwegian-Italian translation of skjæremaskin

Translation of the word skjæremaskin from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjæremaskin in Italian

skjæremaskin
agrikulturnoun mietitrice [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det nye produksjonsutstyr - i første rekke en avansert skjæremaskin for elementer og en automatisk sveisemaskin for armeringen - er det nyeste på sitt område ved noen Siporexfabrikk.
2.Gnister som falt ned fra en skjæremaskin og antente oljen på tankbunnen var årsaken til ulykken som krevde fire menneskeliv ved Cityverftet i Göteborg onsdag.
Your last searches