Norwegian-Italian translation of skjærgård

Translation of the word skjærgård from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjærgård in Italian

skjærgård
geografinoun arcipelago [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Pjolter Bay" i Risørs skjærgård er en deilig vik for slitne sjøulker.
2.Heldigvis kan jeg kombinere det med et besøk på vårt landsted i Åbos skjærgård, sier han.
3.I tillegg til at svenskene har et bedre utbygget serviceapparat i sin skjærgård, har de også satset mer enn vi på å markedsføre kysten som rekreasjonsområde.
4.Ubåtletingen i den svenske skjærgård foregår i langt grunnere farvann enn det som har vært tilfellet i Norge, og dette setter også forskjellig krav til utstyret, påpekte den svenske forsvarsminister.
5.Andrej Tarkovskij spiller sin neste film" Offeret" inn i Stockholms skjærgård.
6.Bror Stefenson føler seg sikker på at det har vært noe som ikke skulle være der i Karlskronas skjærgård på militært område.
7.Båtene er fulle av informasjonsmateriell og farvesprakende bilder av deilig skjærgård, hoteller, pensjonater og campingplasser.
8.De trenger ingen legalisering for å krype inn i svensk skjærgård eller skyte ned svenske fly i internasjonalt farvann i Østersjøen.
9.Den konklusjon som kan trekkes på bakgrunn av den store militære aktivitet, er at det svenske forsvaret fortsatt tror at et eller annet mystisk befinner seg i Karlskronas skjærgård.
10.Den nesten kompakte militære taushet om hva som egentlig foregår i Karlskronas skjærgård ble torsdag brutt av forsvarstabsjefen.
11.Den svenske marine sprengte ved 22.15tiden i går kveld en kraftig mine i ett av sundene i Karlskronas skjærgård, som ledd i den pågående ubåtjakt.
12.Den svenske marinen trappet mandag opp letingen efter en ubåt i Karlskrona skjærgård.
13.Det er allerede mange norske båtturister som har funnet sitt paradis i den bohuslänske skjærgård, men vi blir forsikret om at enda flere er velkomne.
14.Det er trolig fordi hans artikkel også skal trykkes i Isvestija, at han ikke finner det umaken verdt å nevne hverken den skarpe svenske protestnoten efter grunnstøtingen eller den som kom i april ifjor efter ubåtkommisjonens rapport om ubåtkrenkelsene i Stockholms skjærgård høsten 1982.
15.Det er videreutviklede typer av de to miniubåtene på dekket her, militære eksperter mener kan være i den svenske skjærgård.
16.Det kan ikke lenger være rom for tvil, sovjetiske ubåter opererer både i svensk og norsk skjærgård.
17.Det svenske forsvar presenterte torsdag hva som kalles et entydig og glassklart bevis på at en fremmed ubåt for snart to uker siden oppholdt seg i Karlskronas indre skjærgård.
18.Det svenske forsvaret er fortsatt overbevist om at det pågår fremmed undervannsvirksomhet i Karlskronas indre skjærgård.
19.Det svenske forsvaret fikk i løpet av onsdagen nye indikasjoner på at en eller flere fremmede ubåter trolig oppholder seg på militært område i Karlskronas indre skjærgård.
20.Disse to eksempler, som forsvaret nå kommer med, samt en rekke andre eksempler som man foretrekker å holde for seg selv, viser ifølge forsvarsstaben med all ønskelig klarhet at det har pågått fremmed undervannsvirksomhet i Karlskronas skjærgård, og at det med stor sannsynlighet fortsatt pågår slik virksomhet.
21.Efterhvert er både båter og utstyr også blitt mye bedre, og med litt trening vil enhver som ønsker å bruke fjorder og skjærgård som rekreasjonsområde kunne gjøre det temmelig farefritt.
22.En ukjent fremmed makt iverksatte åpenbart en omfattende militær operasjon i Karlkronas skjærgård i februarmars.
23.En ukjent froskemann har høyst sannsynlig foretatt en dramatisk og vellykket flukt ut av det bevoktede området i Karlskronas skjærgård, og det rett foran nesen på det svenske forsvar.
24.Et bolighus på Tåtøy i Kragerøs skjærgård brant ned til grunnen igår eftermiddag.
25.Filmen skal hete" Offeret" og tas opp i Stockholms skjærgård, fremgikk det av kunngjøringen på Cannesfestivalen.
26.Flere fartøyer og fly lette imorges i det aktuelle farvann langt inne i Karlskronas skjærgård efter eventuelle spor fra den ukjente inntrenger som forsvaret fortsatt synes overbevist om befinner seg der.
27.Flere ukjente personer, trolig froskemenn, forsøkte i helgen å gå i land på Almo" i Karlskronas skjærgård, men ble møtt med maskingeværsalver.
28.For ikke å snakke om mystiske froskemenn i grønne drakter i kjølvannet av Finlandsfergene gjennom Stockholms skjærgård.
29.Forsvaret vil forøvrig senere denne uke offentliggjøre deler av en hemmelig rapport om de tre ukjente froskemenn som ifjor høst ble sett på militært område i Stockholms skjærgård.
30.Forsvaret vil forøvrig senere denne uke offentligjøre deler av en hemelig rapport om de tre ukjente froskemenn som ifjor høst ble sett på militært område i Stockholms skjærgård.
Your last searches