Norwegian-Italian translation of skjæringspunkt

Translation of the word skjæringspunkt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjæringspunkt in Italian

skjæringspunkt
linjernoun intersezione [f]
  matematikknoun intersezione [f]

 
 

More examples
1.At vi går mot et dramatisk skjæringspunkt mellom mindre skatteinntekter og økede driftsomkostninger er det samme som andre kommuner har opplevet de siste årene.
2.Det spørs om ikke man idag er kommet til et skjæringspunkt som gjør det nødvendig å ta opp hele dette vanskelige problem til inngående drøftelser.
3.For vårt endelige møte med islam finner sted i ytterligere et slikt skjæringspunkt, en skoleklasse i utkanten av Jerusalem, tre store religioners hellige by.
4.Men ett sted går det - som dekanus, professor Lødrup treffende sier det - et skjæringspunkt mellom en virkelighetsbasert idealisme og manglende virkelighetserkjennelse.
5.Og når vi samtidig vet at både skatteydende virksomhet flytter ut av kommune og at det blir færre personlige skatteydere, er det klart at man før eller senere får et skjæringspunkt mellom kommunens pengebehov og hva skattebetalerne finner det rimelig å betale.
6.Som henholdsvis instruktør, scenograf og oversetter har de tre nordmennene, sammen med amerikaneren av italiensk ætt, funnet et skjæringspunkt mellom dagens virkelighetsdrama og menneskelivets evige vilkår.
7.Til gjengjeld blir bl.a. et trekantet felt nærmest Varangerfjorden, fra sektorlinjens og midtlinjens skjæringspunkt og opp til gråsonen, behandlet som sovjetisk område i avtaletiden.
8.Calderon stod selv i et hissig skjæringspunkt mellom tradisjoner og stilfornemmelser.
9.Jeg tror vi nærmer oss et skjæringspunkt for hva som er rimelig forhold mellom arbeidstid og fritid.
10.Rødland kan ikke si hva den vil innebære, men antyder at løsningen må ligge i et skjæringspunkt mellom medisin og teknikk.
11.Siden man vet svært lite om partikkeltettheten i årets skjæringspunkt, vil bare observasjoner si oss noe om dette.
Your last searches